Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/43021
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Gruodytė, Edita;Žižienė, Simona
Title: Juridinis asmuo – nusikalstamų veikų žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui subjektas
Other Title: Legal person – subject of criminal acts against freedom of human sexual self-determination and inviolability
Is part of: Socialinių mokslų studijos = Social Sciences Studies. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2(2), 2009
Extent: p. 193-206
Date: 2009
Keywords: Baudžiamoji teisė;Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė;Seksualinio apsisprendimo laisvė;Neliečiamumas;Lytiniai nusikaltimai prieš vaikus;Sexual crimes against children;Criminal law;Criminal responsibility of a legal person;Sexual self-determination and inviolability
Abstract: 2006 metų vasarą Lietuvoje nustatyta baudžiamoji atsakomybė juridiniam asmeniui už pačius pavojingiausius seksualinius nusikaltimus tuomet, kai jie padaromi prieš asmenis, nesulaukusius 18 metų. Atsižvelgdamos į tai, kad įstatymas galioja daugiau nei porą metų, tačiau dar nėra nei vienos bylos, kurioje už minėtus nusikaltimus būtų nubausti juridiniai asmenys, bei į tai, kad šis įstatymo pakeitimas Lietuvos visuomenės buvo priimtas gana kontroversiškai, straipsnio autorės analizuoja praktines minėtų įstatymų taikymo galimybes. Iškeltas tikslas įgyvendinamas visų pirma atsižvelgiant į konkrečias tokio įstatymų leidėjo veiksmų priežastis, analizuojant baudžiamosios atsakomybės kilimo juridiniam asmeniui koncepcijas ir atskirų valstybių praktiką. Istoriškai apžvelgiama, kaip Lietuvoje kilo juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė ir kokia jos raida. Atsižvelgiant į tai, kad ši tema kol kas nėra teismų praktikos nagrinėjama, straipsnio autorės pateikia hipotetines situacijas ir galimus jų kvalifikavimo variantus atsižvelgiant į galiojančius įstatymus
In summer of the year 2006, criminal responsibility to legal persons for most dangerous sexual crimes committed against persons under 18, was introduced in Lithuania. Although this law has been in force for more than two years, so far there have been no cases, where a legal person was sentenced or at least taken to court for these crimes, and the change of this law in Lithuanian society was accepted fairly controversially. Therefore, the authors of this article have set an objective to analyze the possibility to apply the law in practice. The set objective is realized in particular by revealing the aims of the legislator in extending the criminal responsibility for such acts to legal persons, analyzing the basic conceptions of corporate criminal liability in the world and in Lithuania, and the practice in other countries. A short historical overview of Lithuanian corporate criminal liability is provided. Considering the fact that there is no court practice, hypothetical situations are presented and possible versions of qualification according to the applicable law are provided. Evaluation of theoretical conditions for application of criminal liability to a legal person has shown that that a legal person can be subject of crimes against freedom of human sexual self-determination and inviolability.[...]
Internet: http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/sms/archyvas/?l=62124
Affiliation(s): Teisės fakultetas
Viešosios teisės katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.8 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

152
checked on Mar 29, 2020

Download(s)

16
checked on Mar 29, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.