Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/42748
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Educology (S007);Medicina / Medicine (M001)
Author(s): Perminas, Aidas;Pečiulienė, Ieva;Jarašiūnaitė, Gabija;Gustainienė, Loreta
Title: Subjektyviai suvokto streso kitimas taikant progresuojančios raumenų bei biogrįžtamojo ryšio relaksacijas studentų grupėje
Other Title: Changes of subjectively perceived stress during progressive muscle and biofeedback relaxation sessions in a group of students
Is part of: Sveikatos mokslai = Health sciences. Vilnius : "Sveikata", T. 24, nr. 4, 2014
Extent: p. 22-33
Date: 2014
Keywords: Stresas;Streso pokyčiai;Distreso tolerancija;Biogrįžtamojo ryšio relaksacija;Progresuojanti raumenų relaksacija;Stresss;Stress changes;Distress tolerance;Biofeedback relaxation;Progressive muscle relaxation
Abstract: Tyrimo tikslas: įvertinti progresuojančios raumenų relaksacijos (PRR) bei biogrįžtamojo ryšio relaksacijos (BRR) efektyvumą mažinant subjektyviai suvokto streso rodiklius bei didinant distreso tolerancija. Metodai. Tyrime sutiko dalyvauti 111 respondentų, o visuose 6 susitikimuose dalyvavo 90 respondentų. Tiriamiesiems buvo vedamos 4 progresuojančios raumenų relaksacijos (PRR) arba biogrįžtamojo ryšio relaksacijos (BRR) užsiėmimai. Biogrįžtamojo ryšio relaksacijos buvo atliekamos naudojantis aparatu NcXus - 10, pagamintu Mind Media (Nyderlandai). Tiriamieji buvo suskirstyti į 3 grupes: biogrįžtamojo ryšio relaksacijos (n = 31). progresuojančios raumenų relaksacijos (n = 30) ir lyginamąją (n = 29). Rezultatai, išvados. Tyrimo rezultatai parodė, kad asmenų, dalyvavusių progresuojančios raumenų relaksacijos bei biogrįžtamojo ryšio relaksacijos mokymo užsiėmimuose, subjektyviai suvokto streso rodikliai statistiškai patikimai sumažėjo lyginant pirmą matavimą su antru, tačiau statistiškai reikšmingų skirtumų tarp subjekty viai suvokto streso pokyčių taikant progresuojančią raumenų relaksaciją ir biogrįžtamojo ryšio relaksaciją nebuvo nustatyta. Asmenų, dalyvavusių progresuojančios raumenų relaksacijos bei biogrįžtamojo ryšio relaksacijos mokymo užsiėmimuose ir lyginamojoje grupėje, distreso tolerancijos rodikliai statistiškai patikimai padidėjo, tačiau lyginant rezultatus atsižvelgiant į grupės tipą. Statistiškai reikšmingų skirtumų nebuvo nustatyta.[...]
The objective of this research was to evaluate the effectiveness of progressive muscle relaxation and biofeedback relaxation in reducing subjectively perceived stress and increasing distress tolerance. Mediods. 111 respondents agreed to participate in the smdy and 90 respondents participated in all 6 sessions. Respondents participated in 4 relaxation sessions of two types: either progressive muscle relaxation (PRR) or biofeedback relaxation (BRR). Biofeedback relaxation was per termed using biofeedback apparatus NeXus-IO, produced by Mind Media (The Netherlands). The subjects were divided into three groups: biofeedback relaxation group (N- 31 ), progressive muscle relaxation group (N- 30), and comparison group (N- 29). Results, conclusions. The results of the research showed that subjectively perceived stress parameters from the first to the second session statistically significantly decreased in both progressive muscle relaxation and biofeedback relaxation sessions. However, progressive muscle relaxation and biofeedback relaxation did not differ in inducing statistically significant changes in subjectively perceived stress. Respondents' distress tolerance parameters statistically significantly increased from the first to the second measurement in the sessions of progressive muscle relaxation and biofeedback relaxation and comparison group. However, no statistically significant differences between distress tolerance changes w ere found w ith regard to the type of group. At the end of each session subjectively perceived tension in muscles statistically significantly decreased in both progressive muscle relaxation and biofeedback relaxation groups, however, greater relaxation changes were in progressive muscle relaxation group
Internet: http://sm-hs.eu/index.php/smhs
http://sm-hs.eu/index.php/smhs
http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:J.04~2014~ISSN_1392-6373.V_24.N_4.PG_22-33
Affiliation(s): Socialinio darbo katedra
Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml14.39 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

160
checked on Dec 9, 2019

Download(s)

18
checked on Dec 9, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.