Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/42196
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Pilkienė, Simona
Title: Manifestation of generalist and specialist conceptions in skills acquired by masters in education science
Other Title: Generalisto ir specialisto koncepcijų raiška edukologijos magistrantų įgytuose gebėjimuose
Is part of: Applied research in health and social sciences: interface and interaction = Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika. Klaipėda : Klaipėdos kolegija, 2014, no. 1(11)
Extent: p. 16-26
Date: 2014
Keywords: Edukologijos magistrantūros studijos;Magistrantų gebėjimai;Specialistas;Generalistas;Studies of master in education science;Graduates’ skills;Specialist;Generalist
Abstract: Viešosiose erdvėse ir moksliniuose darbuose nuolat diskutuojama kokius absolventus universitetai turi rengti. Viena vertus, vis stiprėjanti darbo rinkos įtaka sąlygoja labiau orientuotis į siauresnės srities specialistų rengimą, kurie turėtų aiškiai pritaikomų praktinių įgūdžių ir iš karto galėtų įsilieti į darbo rinką, kitaip tariant, užimti jau sukurtą darbo vietą su aiškiai apibrėžtomis veiklos sritimis ir reikalavimais. Kita vertus, nuolat kintančioje žinių visuomenėje, atsiranda realus poreikis rengti generalistus – absolventus, gebančius veikti nenuspėjamose situacijose ir aplinkose, greitai reaguojančius į naujoves, gebančius veikti keliose profesinėse veiklos srityse. Europos komisijos aukštojo mokslo reformos pagrindiniuose dokumentuose aukštųjų mokyklų absolventų įsidarbinimo klausimas yra esminis. Įsidarbinimo samprata dažniausiai suvokiama nevienareikšmiškai: viena vertus, ji siejama su gebėjimais, žiniomis ir asmens savybėmis, leidžiančiomis absolventui sėkmingai veikti pasirinktoje profesinėje veikloje. Iš kitos pusės, įsidarbinimo samprata siejama su gebėjimais, kurie nėra tiesiogiai susiję su profesijos specifika, bet įgalina studentus susirasti darbą ir judėti darbo rinkoje, t. y. komunikaciniai gebėjimai, verslumo, mokymosi mokytis, darbo grupėje ir kiti, kurie vadinami bendraisiais, perkeliamaisiais ar pagrindiniais gebėjimais. Šios dvi įsidarbinimo sampratos sąlygoja du požiūrius: į įdarbinimą orientuotas požiūris siejamas su absolventų įdarbinimo galimybėmis, kai aukštosios mokyklos yra atsakingos už absolventų parengimą įdarbinimui. Į kompetencijas orientuotas požiūris, grindžiamas aukštųjų mokyklų atsakomybe ugdyti absolventų gebėjimus ir kompetencijas, reikalingas susirasti darbą. Europos Komisijos 2014 m. atlikto tyrimo duomenimis, Lietuvai būdingi abiejų požiūrių tipų požymiai.[...]
Various discussions have emerged in Lithuanian public space with regard to the status of the education science and its mission which led to the need to analyse the most relevant issues in relation of education science with society. One of such issues regards the purpose of Master studies in Education Science and the conception the preparation of Masters in Education Science is based on. The article seeks to reveal the tendencies in the purpose of Master studies in Education Science, which are reflected in skills acquired by the graduates from these studies. On the basis of the generalist and specialist conception theory, the study aims at identification of the manifestation of these conceptions in the skills acquired by master programme students. A quantitative research strategy was chosen to reach the aim, and a questionnaire survey was performed. 208 students in Master study programme in Education Science participated in the study. The generalist conception here refers to the type of human resources which is peculiar of the mixing, combination behaviour model; it is a person who acts and makes decisions with reference to the interface of knowledge in various disciplines, activity areas and skills. A generalist is inherent of multitasking, i.e. ability to perform a number of various functions, of communicative skills, analytic skills, leadership and planning skills. A generalist is able to be open to changes, discovering new opportunities, is receptive to new knowledge and skills, cognition of new professional activity areas. A specialist conception is related to orientation towards a narrow and very concrete area of professional activity having a very deep and specialised educational background. Specialist is inherent of concrete but rather deep knowledge and skills in a certain area. This conception is easily recognisable in the society and is often related with a concrete vocation.[...]
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/42196
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.08 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

136
checked on Mar 30, 2020

Download(s)

12
checked on Mar 30, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.