Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/41646
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Levišauskaitė, Kristina;Kartašova, Jekaterina
Title: Individualių investuotojų turimos specialybės įtaka jų sprendimams finansų rinkoje
Other Title: Influence of individual investors' specialty to their decision making in the financial market
Is part of: Whither our economies : 1st international scientific conference, November 16-17, 2011, Vilnius : conference proceedings. Vilnius : Technika, 2011, nr. 1
Extent: p. 57-71
Date: 2011
Keywords: Iracionali elgsena;Finansinė elgsena;Individualūs investuotojai;Sprendimų priėmimas;Finansų rinka;Irrational behaviuor;Behavioral finance;Financial market;Individual investment;Investment decision-making
Abstract: Tikslas – atlikus Lietuvos individualių investuotojų tyrimą, nustatyti, kokią įtaką turima specialyb÷ daro jų elgsenai ir priimamiems sprendimams finansų rinkoje. Metodologija – tyrimo metodologija pagrįsta individualių Lietuvos investuotojų apklausa, taikant trijų dalių 25 klausimų autorių parengtą anoniminę anketą. Rezultatai – pristatomi Lietuvos individualių investuotojų tyrimo rezultatai, kurie leidžia teigti, jog individualių investuotojų turima specialyb÷ gali tur÷ti įtakos jų elgsenai ir priimamiems investavimo sprendimams Lietuvos finansų rinkoje. Tyrimo ribotumas – atlikta Lietuvos investuotojų apklausa buvo orientuota į individualius investuotojus, instituciniai investuotojai nebuvo apklausiami. Praktin÷ reikšm÷ – tyrimo metu gauti rezultatai leidžia identifikuoti ekonomisto finansininko ir kitą specialybę turintį investuotoją, pasteb÷ti skirtingų specialybių investuotojų elgseną tose pačiose situacijose, prognozuoti jų galimus sprendimus finansų rinkoje. Originalumas/Vertingumas – tiriami ekonomistų finansininkų bei kitą specialybę turinčių investuotojų elgsenos panašumai ir skirtumai, vertinamas sąryšis tarp investuotojų turimos specialyb÷s ir jų priimamų sprendimų racionalumo
In the paper the results of the research of Lithuanian individual investors are presented with the purpose to assess if their specialty gained during studies could influence their behavior and investment decision making in Lithuanian financial market. Authors pursue to discover the similarities and differences between behaviour of investors having economist financier and other specialty and to evaluate the relationship between the specialty of investors and the rationality of their investment decisions. The purpose of the research is to identify the connection between the Lithuanian individual investors’ specialty gained, their behaviour and decisions made in the financial market. Authors of the paper made an assumption, that individual investors’ specialty gained could influence their behaviour and investment decisions made. In order investigate the situation, 3 hypothesis are formulated: • H1: Economist financier specialty gained investors are more overconfident. • H2: Risk aversion is not typical for economist financier specialty gained individual investors. • H3: The mood of economist financier specialty gained investors influences their investment decisions made less that the mood of other specialty investors. Hypothesis was checked during the research of Lithuanian individual investors with the intent to evaluate the influence of specialty gained to investors decisions made and behaviour on the financial market. For the collection of necessary data questionnaire consisted of closed end questions were used and the research was held in 2 stages: • pilot research; • survey of individual investors.[...]
Internet: http://www.mruni.eu/mru_lt_dokumentai/fakultetai/ekonomikos_ir_finansu_vadymo_fakultetas/konferencijos/woe/SESSION-2.pdf
Affiliation(s): Finansų katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

89
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.