Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/413
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Šedvydis, Laurynas
Title: Kauno pavieto politinė bendruomenė 1544–1650 m. : studijos akademijose bei kolegijose ir jų įtaka tolesnei karjerai
Other Title: Nobility elite of Kaunas district (powiat) in 1544–1650 : studies in academies and colleges and their influence on the future careers
Is part of: Kauno istorijos metraštis. Kaunas; Vilnius : Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus, T. 15 (2015)
Extent: p. 7-29
Date: 2015
Keywords: Kauno pavietas;Bajorai;Studentai;Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė;Nobility;Kaunas powiat;Students;Grand Duchy of Lithuania
Abstract: Šio straipsnio tikslas – identifikuoti Kauno pavieto bajorijos elito gimines, t. y. gimines, kurių atstovai XVI a. vid. – XVII a. vid. užėmė renkamas arba skiriamas pareigas Kauno pavieto bajorijos savivaldos, teisminėse bei administracijos institucijose, buvo rinkti Respublikos Seimų atstovais iš Kauno pavieto bei Kauno pavietos atstovai LDK Vyriausiame Tribunole. Nustatyta, kad į LDK Vyriausiąjį Tribunolą 1582–1650 m. laikotarpiu rinkti 56 giminių atstovai iš Kauno pavieto, pavieto lygmens pareigūnais buvo 58 giminių atstovai, o 44 giminių atstovai ėjo ir pareigas paviete, ir buvo rinkti Seimo ar Vyriausiojo tribunolo atstovais iš Kauno pavieto. Naudojantis gausia universitetų matrikulų medžiaga aiškintasi, kiek Kauno pavieto bajorijos elito atstovų gavo arba siekė universitetinio išsilavinimo. Nustatytos giminės, jų atstovai, reguliariai siuntę savo sūnus į universitetus, iš kurių išsiskyrė aukščiausius pavieto savivaldos postus užėmusių asmenų sūnūs. Nustatytos pagrindinės Kauno pavieto bajorijos elito universitetinio išsilavinimo siekių tendencijos – didžiausias studijuojančių asmenų skaičius 1580–1610 m. ir studijuojančiųjų skaičiaus smukimas nuo XVII a. 4 dešimtmečio
The aim of this article is to identify the families of nobility elite of Kaunas district the members of which were elected or appointed to offices in Kaunas district self-government, judicial, and administrative institutions or were elected to the Diet of the Commonwealth or the Supreme Tribunal of GDL during mid-16th to mid-17th centuries. The research has revealed that the members of 56 noble families were elected to the Supreme Tribunal of GDL, the members of 58 noble families were elected or appointed as district-level officials, while 44 families had both members at the Supreme Tribunal of GDL and were elected or appointed as officials. Using the vast data on university students in most Western European universities, the research attempted to determine the number nobility elite, studying at universities. Noble families the members of which consistently sent their sons to universities have been identified; the majority of them were the sons of the officials in Kaunas district. The main tendencies of choosing university education have been established: the highest number of noble people from Kaunas district was studying at universities from 1580 to 1610, and the decline of the number of students started in the 1630s
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/413/1/ISSN2335-8734_2015_N_15.PG_7-29.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/413
Affiliation(s): Humanitarinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Kauno istorijos metraštis 2015, nr. 15
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
ISSN2335-8734_2015_N_15.PG_7-29.pdf260.66 kBAdobe PDFView/Open

Laisvai prieinamas internete

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

100
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

140
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.