Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/39541
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Zakarevičius, Povilas;Župerkienė, Erika
Title: Improving the development of managers’ personal and professional skills
Other Title: Vadovų asmeninių ir dalykinių savybių ugdymo tobulinimas
Is part of: Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas : Technologija, 2008, nr. 5 (60)
Extent: p. 104-113
Date: 2008
Keywords: Vadovas;Vadovo savybė;Savybių ugdymas;Ugdymo modelis;Personalo ugdymas;Ugdymo procesas;Manager;Manager’s skill;Skill development;Development model;Personnel development;Development process
Abstract: Šių dienų organizacijose visuose valdymo lygiuose vis didėja talentingų, gerai parengtų vadovų poreikis, o vadovavimo veiksmingumas tampa viena iš svarbiausių organizacijos veiklos sėkmės sąlygų. Tai siejama su įvairiomis priežastimis: globalizacija, darbo pobūdžio kitimu, darbo rinkoje esančių žmonių didėjančia įvairove, žmonių migravimu, konkurentų veiksmais siekiant pervilioti kvalifikuotus specialistus ir kt. Organizacijų vadovai nuolat patiria vis naujų iššūkių, reikalaujančių naujų minčių ir idėjų: kaip valdyti organizaciją, bendrauti ir numatyti organizacinės veiklos ateitį greitoms permainoms, visuotinei konkurencijai, darbo jėgos įvairovei, greitiems rinkos pokyčiams, organizacinės struktūros permainoms, kintančiai ekonomikai ir rinkai. Šios išorės ir vidaus jėgos verčia vadovus ieškoti naujų metodų, kaip išlaikyti ne tik prekių ir paslaugų kokybę, bet ir darbuotojų moralumą bei organizacinį stabilumą. Tad vadovų asmeninių ir dalykinių savybių ugdymas tampa priemone, užtikrinančia organizacijai vadovaujančio personalo kokybines savybes. Organizacija, radusi veiksmingą vadovų ugdymo metodą / būdą / modelį, nestokos talentingų, veiksmingai organizuojančių savo veiklą vadovų, sumažins laiko ir išteklių sąnaudas specialistų paieškai, gebės išlaikyti kvalifikuotų, protingų ir iniciatyvių darbuotojų kolektyvą. Puiki vadovo asmeninių savybių tyrimų apžvalga pateikta dviejuose Stogdill (1948, 1974) tyrimuose. Pirmajame tyrime Stogdill surinko ir analizavo daugiau negu 124 asmeninių savybių tyrimus, kurie buvo atlikti 1904–1947 metais. Antrajame tyrime jis nagrinėjo kitus 163 tyrimus, kurie buvo atlikti 1948–1970 metais. Atidžiau žvelgiant į kiekvieną iš šių tyrimų, paaiškėja, kaip asmens savybės prisideda prie vadovavimo.[...]
The present article analyzes the development of personal and professional skills of managers who perform managing function in contemporary organizations. Research shows that it is necessary to develop managers‘ skills using a set of different methods and tools. In the course of time, a number of models for manager skills development that recommend the potential ways for the implementation of these processes have been created. One of these models is the training cycle proposed by Kolb (1992) encompassing four stages: actions, thinking, understanding, and checking. Another model – the one made by Byham, Smith, and Pease (2002) - is based on application of group training method. It is carried out in five stages: 1) formation of a group of employees, 2) defining training abilities of the employees, 3) making recommendations for the development, 4) implementing the program, 5) defining directions for new improvements. Probably, the most widely applied and used model is Statt‘s(2000) sequence of development processes: defining demand for development, formulating the goals, compiling the content, choosing the methods, evaluating the results. The most modern model is Whetten and Cameron‘s (2002) five-step model applying social science theory. It is based on the following steps: assessment of a skill, development of the skill, analysis of the skill, testing the skill in practice, using the skill in practical performance. The above listed models have their strengths and weaknesses. The most typical weakness is underestimated complexity and sophisticated character of the development process. Having made the analysis of the described models of managers‘ personal and professional skills development and having generalized the results of particular research carried out in Lithuanian organizations, it could be stated that the process of skills development needs to be improved.[...]
Internet: http://inzeko.ktu.lt/index.php/EE/article/download/11599/6282
Affiliation(s): Klaipėdos universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 1

11
checked on Jun 6, 2021

Page view(s)

96
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.