Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/39338
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Račiūnaitė-Paužuolienė, Rasa
Title: Šiuolaikinių gyvenimo istorijų bei asmeninės patirties pasakojimų analizės ypatumai
Other Title: Peculiarities of analysis of contemporary life histories and personal experience stories
Is part of: Lituanistica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2011, T. 57, nr. 2 (84)
Extent: p. 188-197
Date: 2011
Keywords: Folkloro tekstai;Gyvenimo istorijos;Asmeninės patirties pasakojimai;Contemporary folklore texts;Life histories;Personal experience stories
Abstract: Straipsnyje, remiantis šiuolaikiniais žmonių biografijų naratyvais, užrašytais pastaraisiais metais etnografiniuose lauko tyrimuose, nagrinėjami šiuolaikinių gyvenimo istorijų bei asmeninės patirties pasakojimų ypatumai (*). Naudojantis lyginamąja analize ir interpretaciniu metodu aptariamos dvi autobiografinių pasakojimų grupės: 1) gyvenimo istorijos, 2) asmeninės religinės patirties pasakojimai. Gyvenimo istorijų analizė atskleidžia, kad atskirų žmonių grupių konstruojami simboliai ir prasmės yra kolektyvinės atminties išraiška – juose atsispindi tiek individualios, tiek kolektyvinės žmogaus atminties patirtys. Asmeninės patirties pasakojimuose, pavadintuose religiniais pasakojimais, išryškėja individualus pasakotojo santykis su religija, paremtas autentiškais religiniais išgyvenimais ir gyvenimiška patirtimi – juose konstruojama individuali pasakotojo išgyvento religinio įvykio refleksija bei interpretacija. Apžvelgus šių dienų gyvenimo istorijas bei asmeninės patirties pasakojimus matyti, kad sakytiniai naratyvai išryškina individualios ir kolektyvinės atminties, tautinės, religinės bei kultūrinės pasakotojo tapatybės apraiškas
The article presents two groups of contemporary folklore texts. The main object of this article is contemporary folklore texts: the life histories of storytellers and personal experience stories. The work is based on oral narratives noted in ethnographic fieldwork in recent years. The aim of the article is to analyze two groups of contemporary folklore texts: 1) life histories of storytellers; 2) personal experience stories. Comparative analysis and interpretation methods have been used in this study. The transformation and vanishing of traditional folklore genres is a result of postmodern society change and globalization. So, the necessity of rethinking and expanding the contemporary concept of folklore becomes particularly urgent nowadays. Various autobiographical narratives are the main research objects of folklorists, ethnologists, anthropologists and historians. Each of them investigates oral narratives from different theoretical and methodological approaches. Two groups of oral autobiographical narratives are elucidated in our article: 1) life histories of storytellers; 2) personal experience stories. Analysis of life histories reveals that symbols and implications constructed by different social groups express collective and individual memory. Personal experience stories express a simple, intimate relationship between the storyteller and the local popular saints, which provide a reflection, interpretation and evaluation of an individual religious experience. In short, the ways of analysis of contemporary folklore texts help to reveal individual and collective memory, as well as the ethnic, cultural, and religious identity of the storyteller
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/39338
Affiliation(s): Kultūrų studijų katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

120
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.