Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/38870
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Mesonis, Gediminas
Title: Teisinio diskurso dialektika
Other Title: The dialectic of the legal discourse
Is part of: Logos : religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. Vilnius : Logos, 2011, Nr. 66
Extent: p. 34-41
Date: 2011
Note: Pabaiga Nr. 67 p. 16-22
Keywords: Teisė;Teisinis diskursas;Dialektika;Kalba;Law;Legal discourse;Dialectic;Language
Abstract: Teisinio reguliavimo aktualumas sociumui sudaro iliuziją, kad teisinis diskursas yra nesudėtingas, ir kad kiekvienas yra pajėgus jame prasmingai dalyvauti vadovaudamasis tik common sense (sveiko proto) galimybėmis. Straipsnyje analizuojama teisinio diskurso dialektiniai aspektai, parodoma, kad jis nėra mažiau komplikuotas nei bet kuris kitas mokslinis diskursas. Teisinis diskursas pasižymi tik jam būdinga kalba, kurioje vartojamos teisinės sąvokos, specialūs terminai, argumentuojant daromos nuorodos į mokslo teorijas. Konstatuojama, kad šio diskurso kokybiškumo pradinė prielaida yra didaktika – žinojimas teisinio reguliavimo, taip pat ir mokslinės doktrinos. Neigiant didaktikos svarbą dalyvavimas „teisiniame“ diskurse tampa moksliškumo simuliacija. Būtent šio diskurso simuliacija sudaro teisės, kaip kažko nematerialaus, metafiziško, įvaizdį. Teisė sociumo sąmonėje praranda vertės statusą, teisinė valstybė tampa utopija, iškraipomas žmogaus teisių ir laisvių teisinis turinys
The social origins of law are an objective factor, which encourages experts and laymen alike to engage in a legal discourse. The relevance of legal regulation puts the society under an illusion that legal discourse is easy and everybody could be a part of it by virtue of using common sense alone. Legal discourse, however, is not less complex than any other type of research discourse. At its heart lies an effort to peer into the problem in a systematic manner. Apart from its relation to other fields, legal discourse is heavily dominated by the legal substance. Legal discourse is characterized by the usage of a unique and specific language filled with legal definitions, special terminology and reasoned references to specific theories. Didactics, i.e. the knowledge of both legal regulation and doctrine, are building blocks of the quality of a legal discourse. Efforts to diminish the importance of didactics in a ‘legal’ discourse lead to a simulated science (J. Boudrillard). This leads to disinformation rather that information for the society. Simulation of a legal discourse makes law appear as something intangible and nearly metaphysical. Such discourses decrease the value of law in the society and the rule of law becomes a utopia rather than a reality of a democratic society
Internet: http://www.litlogos.eu/L66/Logos66_034_041_Mesonis.pdf
Affiliation(s): Vilniaus universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

82
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.