Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/38798
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Cvilikaitė, Jurgita
Title: The cases of nonequivalence between english and lithuanian : a corpus based solution
Other Title: Ekvivalentiškumo nebuvimo problemos ir jų sprendimai anglų ir lietuvių kalbose, pasitelkiant tekstynų tyrimus
Is part of: Kalbotyra : mokslo darbai. Germanų ir romanų studijos. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla., 2007, T. 57(3)
Extent: p. 46-55
Date: 2007
Keywords: Lietuvių kalba;Tekstynai;Morfologinės ertmės;Mašininis vertimas;Machine translation;Lithuanian language;Morphological gaps
Abstract: Ðiame straipsnyje pristatomas leksinių ertmių reiškinys bei jo potipis – morfologinës ertmës. Morfologinių ertmių, kurios atsiranda dël tam tikrų dviejų kalbų derivacijos potencialų skirtumų (šiame straipsnyje – neigiamos reikšmës perteikimas priešdëlių pagalba anglų ir lietuvių kalbose), analizë parodë, kaip tokia morfologinio pobûdžio sąvokų leksikalizacijos stoka įtakoja vertimą, t. y. domëtasi, kaip morfologinës ertmës perteikiamos vertimo kalboje. Straipsnyje pirmiausia aptariami vertimo atvejai dvikalbiame anglų–lietuvių kalbų žodyne. Pastebëta, kad tokiais atvejais dažniausiai vartojami vertimo metodai yra vertimas sinonimų grupe bei aprašomasis vertimas. Aptariamos su tokiu reikšmës perteikimu susijusios problemos. Žodynų vertimai palyginti su vertimais tekstuose, kurie gauti pasitelkus Lygiagretųjį anglų – lietuvių kalbų tekstyną. Tokių dviejų šaltinių vertimų palyginimas užbaigiamas diskusija apie išplëstinio vertimo vieneto sąvoką ir tekstynų medžiagos panaudojimą vertime bei šiuolaikinëje leksikografijoje
Machine translation systems, machine-readable dictionaries or other computer-oriented electronic lexical resources present a challenging task in the case of the Lithuanian language. Many of them are related to the problem of non-equivalence resulting from cultural and systemic differences and thus existing on various levels of a language – lexical, morphological and syntactic. This paper focuses on instances of non-equivalence between Lithuanian and English on the morphological level. More specifically, the resolution of non-equivalence problems caused by morphological gaps between English and Lithuanian is investigated. Morphological gaps represent a type of lexical gaps, which are understood as lack of direct lexicalisation for a certain concept
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/38798
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.92 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

76
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.