Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/38676
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Dulskis, Romualdas
Title: Krikščioniškojo pašaukimo aspektai anglikonybėje. [II d.] : [pradžia nr. 65, pabaiga nr. 66]
Other Title: Aspects of the Christian vocation in Anglicanism
Is part of: LOGOS. Vilnius : Visuomeninė organizacija "LOGOS", 66 (2011)
Extent: p. 6-18
Date: 2011
Keywords: Anglikonų Bažnyčia;Krikščioniškasis pašaukimas;Henrikas VIII;Wycliffe‘as, Johnas;The Anglican Church;Christian vocation;Henry VIII;Wycliffe, John
Abstract: Straipsnyje apžvelgiamos įžymiųjų anglikonų pažiūros į krikščioniškojo pašaukimo turinį ir apimtį, atskleidžiami anglikonybei būdingi krikščioniškojo pašaukimo aspektai. Teologinis mąstymas anglikonų tradicijoje skyla į dvi sroves, atitinkančias Aukštosios ir Žemosios Bažnyčios nuostatas. Pirmoji – artima katalikybei ir daug kuo sutampanti su katalikų doktrina, antroji, atstovaujanti didesniajai anglikonų bendruomenės daliai, – atspindi protestantams būdingesnį požiūrį. Anglikonybėje politika ir religija, pasaulietiniai ir sakraliniai dalykai suvokiami kaip visuma, kuriai privalo įsipareigoti kiekvienas tikintysis. Socialinis aktyvumas tapo integraliu krikščioniškojo pašaukimo sandu. Katalikų Bažnyčios popiežiaus institucija anglikonų suvokiama kaip krikščionybės stagnacijos elementas, trukdantis autentiškam krikščionio pašaukimo įsisąmoninimui ir jo raidai. Nuo Henriko VIII iki šiol anglikonybėje išliko stipri teologinė srovė, labai artima katalikų doktrinai. Krikščionio pašaukimą ji mąstė Bažnyčios Tėvų mokymo ir sakramentinio pamaldumo kontekste. Oksfordo sąjūdžio inspiruotas vienuolinio pašaukimo atkūrimas anglikonybėje Anglikonų Bažnyčiai suteikė dar gilesnį žvilgsnį į bendrąjį krikščionio pašaukimą. Mistinis krikščioniškojo pašaukimo komponentas tapo gana svarbus anglikonų teologų mokymuose. Jie ragina nepasitenkinti vien krikščioniškąja etika, bet siekti visiško vidinio perkeitimo. Kiekvienas krikščionis skatinamas gyventi Kristuje ir suvokti, kad yra pašauktas tapti nauju kūriniu
This article reviews distinguished Anglican views on the contents and scope of the Christian vocation and reveals characteristic aspects of the Anglican Christian vocation. Theological thought in the Anglican tradition differentiates into two trends, respective of the provisions by the High Church and Low Church. The first is closer to Catholicism and corresponds with much of the Catholic doctrine. The second represents the greater portion of the Anglican community – it reflects the view that is more characteristic of Protestants. Politics and religion as well as the secular and sacral were matters that, from the very start, Anglicanism began comprehending as one entity to which every believer must commit according to personal abilities. Thereby social activism became an integral component of the Christian vocation. Anglicanism understands of the Catholic Church institution of the Pope as an element of Christian stagnation interfering with an authentic realization of the Christian vocation along with its evolvement. Since it considers that the Pope represents a distorted Christianity then, by the same, he interferes in the realization of a vocation not only for the individual but also for the entire Church: a Church that is ruled by a pope cannot be what God called it to be
Internet: http://litlogos.eu/L66/Logos66_006_018_Dulskis.pdf
Affiliation(s): Religijos studijų katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.86 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

92
checked on May 1, 2021

Download(s)

8
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.