Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/38128
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKapustinskienė Violeta-
dc.contributor.authorGražulevičienė, Regina-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2018-10-06T14:40:27Z-
dc.date.available2018-10-06T14:40:27Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.issn18221823-
dc.identifier.otherVDU02-000010321-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/38128-
dc.description.abstractEpidemiologinių tyrimų duomenimis, geriamojo vandens tarša pašaliniais vandens dezinfekavimo produktais trihalometanais (THM) gali turėti įtakos įgimtų anomalijų rizikai. Skelbtų tyrimų duomenys nėra vienareikšmiai dėl THM įtakos įgimtų anomalijų rizikai. Šio tyrimo tikslas - nustatyti ar atskiti THM junginiai, susidarantys dezinfekuojant geriamąjį vandenį, didina įgimtų anomalijų riziką. Atliktas atvejis-kontrolė tyrimas, kuris apėmė 2007-2008 m. Kaune gimusius naujagimius. Atvejų grupę sudarė 174 naujagimiai, gimę su įvairiomis įgimtomis anomalijomis ir 83 gimę su įgimtomis širdies ydomis. Kontrolinę grupę sudarė 3039 naujagimiai, gimę be įgimtų anomalijų. Tyrimo metu buvo nustatytos atskirų THM koncentracijos, klausimynais surinkti individualūs moterų vandens vartojimo įpročiai ir apskaičiuota vidinė dozė. Naudojant daugiaveiksnę logistinę regresiją ir kontroliuojant ryšį iškreipiančiųjų veiksnių įtaką, tirtas THM vidinės dozės ir įgimtų anomalijų rizikos ryšys. Nustatyta, kad THM, chloroformo bei bromodichlorometano dozė, didesnė už medianą, nėštumo laikotarpiu turi tendenciją didinti įgimtų anomalijų riziką 23%, atatinkamai: GS 1,23; 95% PI 0,90–1,68; GS 1,23; 95% PI 0,90-1,68; GS 1,23; 95% PI 0,90-1,68), o dibromochlorometano - 37% (GS 1,37; 95% PI 0,94-2,01). Cheminė vandens tarša THM gali turėti takos įgimtų anomalijų rizikailt
dc.description.abstractEpidemiological data shows that drinking water disinfection by-products trihalomethanes (THM) might increase the risk of congenital malformations. We investigated whether THM formed in drinking water increase the risk for all congenital malformations and congenital heart defects. We conducted a population-based case-control study in Kaunas newborns cohort. Cases were mothers whose delivered newborns with congenital malformations and controls were newborns without anomalies. We used multiple logistic regressions for studding association between the THM internal dose and congenital malformation risk. Our data showed that THM, chloroform and bromodichloromethane internal dose by median (below vs. above) during entire pregnancy and specific trimesters slightly increased congenital malformation risk after adjustment for potential confounding factors (ORs 1.23, 95% CI 0.90–1.68; OR 1.23, 95% CI 0.90-1.68; OR 1.23, 95% CI 0.90-1.68). Dibromochloromethane internal dose was associated with an 37% increased risk ((1.37, 95% CI 0.94-2.01). Our data showed that THM exposure might increase the risk of congenital heart defectsen
dc.description.sponsorshipAplinkotyros katedra-
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.format.extentp. 75-78-
dc.language.isolt-
dc.relation.ispartofŽmogaus ir gamtos sauga : 17-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2011 m. gegužės 11-13 d., birželio 16-18 d., Kaunas = Human and nature safety : proceedings of the international scientific conference. Kauno raj. : Akademija, 2011, D. 1-
dc.subjectTrihalometanailt
dc.subjectGeriamasis vanduolt
dc.subjectChloroformaslt
dc.subjectĮgimtos anomalijoslt
dc.subjectTrihalomethanesen
dc.subjectDrinking wateren
dc.subjectChloroformasen
dc.subjectCongenital malformationsen
dc.subject.classificationStraipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)-
dc.subject.otherEkologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)-
dc.titleGeriamojo vandens chloroformo ir dibromochlorometano ryšys su įgimtų anomalijų rizikalt
dc.title.alternativeLinks between drinking water chloroform and dibromochloromethane and congenital malformations risken
dc.typeresearch article-
dcterms.bibliographicCitation24-
dc.date.updated2011-06-03T13:00Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "10321"}, "publisher": {"other": ["Akademija"], "list": false}, "db": {"clarivate": false, "scopus": false, "list": false}, "issn": ["1822-1823"], "code": "P1e", "subject": ["N012"], "country": "LT", "language": "lt", "area": "N", "original": true, "pages": 4, "sheets": 0.286, "timestamp": "20110603130055.0", "account": {"year": 2011, "late": false}, "na": 2, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 0.5, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.5, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Gamtos mokslų fakultetas", "id": "01", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Aplinkotyros katedra", "id": "0101", "level": "2", "type": "kat", "research": "1", "status": "1"}}}], "id": "4C398DAA3F28B736AD48D9A648A6C1C1", "lname": "Kapustinskienė", "fname": "Violeta", "status": "1", "name": "Kapustinskienė Violeta"}, {"contribution": 0.5, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.5, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Gamtos mokslų fakultetas", "id": "01", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Aplinkotyros katedra", "id": "0101", "level": "2", "type": "kat", "research": "1", "status": "1"}}}], "id": "BEC162E4F9A5CE824E3A9C48E42E30CC", "lname": "Gražulevičienė", "fname": "Regina", "status": "1", "orcid": "0000-0002-0210-8053", "name": "Gražulevičienė, Regina"}]}-
local.typeP-
item.fulltextNo Fulltext-
item.grantfulltextnone-
crisitem.author.deptAplinkotyros katedra-
crisitem.author.deptAplinkotyros katedra-
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

95
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.