Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/38041
Type of publication: research article
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Sūnelaitytė, Agnė;Žydžiūnaitė, Vilma
Title: Training of students for the world of work : perceptions of new employees, teachers and employers
Other Title: Studentų rengimas darbo pasauliui: naujų darbuotojų, pedagogų ir darbdavių nuomonės
Is part of: Profesinės studijos: teorija ir praktika. Šiauliai : Šiaulių valstybinė kolegija, 13 (2014)
Extent: p. 134-143
Date: 2014
Keywords: Profesinis mokymas po pagrindinės mokyklos;Darbo vietai aktualūs įgūdžiai;Lietuva;Post-compulsory vocational education;Real-workplace-related skills;Lithuania
Abstract: Šiame straipsnyje pristatomos besimokančiųjų (naujų darbuotojų), mokytojų ir darbdavių nuomonės apie moksleivių (pa)rengimą darbo pasauliui Lietuvos kontekste, realizuojant profesinį mokymą po pagrindinės mokyklos. Iki šiolei stokojama tyrimų įrodymais grįstų argumentų apie realioms darbo vietoms reikalingus, aktualius ir naudingus įgūdžius ypač fokusuojantis į profesinio mokymo po pagrindinės mokyklos kontekstą. todėl straipsnyje pristatomi kokybinio tyrimo rezultatai yra aktualūs ir nauji nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. duomenys tyrimui rinkti fokusinių grupių interviu. Imtį sudarė 24 tyrimo dalyviai. duomenų analizės metu identifikuotos kokybinės kategorijos, tokios kaip ugdymas realiam su darbo vieta susijusiam kontekstui, pasitenkinimas įgytomis žiniomis bei įgūdžiais ir poreikis profesinio mokymo po pagrindinės mokyklos tobulinimui. Realiai darbo vietai aktualūs įgūdžiai, perkeliamosios pagrindinės kompetencijos, pasitenkinimas mokymosi rezultatų taikymu bei nuolatinės pastangos vystyti profesinį mokymą po pagrindinės mokyklos tyrimo rezultatuose aprašomi kaip charakteristikos, kurios apibrėžia tinkamą profesinio mokymo absolventų pasirengimą darbo pasauliui
In this paper the training of students for the world of work in post-compulsory vocational education from the perspectives of students, teachers and employers in the context of Lithuania is characterized. As there is still little research-based evidence regarding the real-workplacerelated skills acquired in post-compulsory vocational education, there are presented findings of a qualitative descriptive study. Data were collected by focus-group interview. The sample consisted of 24 participants. In the research were identified the qualitative categories, such as, an education for real-workplace-related context; satisfaction with the acquired knowledge and skills; and the need for post-compulsory vocational education improvement. Real-workplacerelated skills and transferable core competencies, satisfaction with and utilisation of learning outcomes and constant attempts to develop post-compulsory vocational education are presented as characteristics that determine proper graduates’ preparedness for the world of work
Internet: http://www.svako.lt/UserFiles/File/Leidybos%20centras/2013-2014/PSTP_13_2014%2003%2010.pdf
Affiliation(s): Edukologijos tyrimų institutas
Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Šv. Ignaco Lojolos kolegija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.28 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

142
checked on Mar 30, 2020

Download(s)

12
checked on Mar 30, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.