Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36896
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Štreimikienė, Dalia;Kovaliov, Ruslan
Title: Verslas ir darnaus vystymosi įgyvendinimas
Other Title: Business and implementation of sustainable development
Предпринимательство и внедрение принципов устойчивого развития
Is part of: Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, 2007, nr. 41, p. 151-167
Date: 2007
Keywords: Savanoriškos verslo iniciatyvos;Darnaus vystymosi principų įgyvendinimas;Voluntary business initiatives;Implementation of sustainable development;Добровольные инициативы;Внедрение устойчивого развития
Abstract: Straipsnyje analizuojamas savanoriškų aplinkosauginių ir socialinių verslo iniciatyvų vaidmuo, įgyvendinant darnaus vystymosi principus pasaulyje. Pagrindinis straipsnio tikslas –atskleisti šių iniciatyvų svarbą, darnaus vystymosi valdyme.
The article deals with voluntary social and environmental initiatives criteria of business and stress the importance of these initiatives for implementing sustainable development principles. The main aim of the article is to reveal the importance of these initiatives in sustainable development management.
В статье анализируются добровольные инициативы предпринимательства, и подчеркивается важность таких инициатив для внедрения принципов устойчивого развития. Основная цель статьи – показать значимость таких инициатив для менеджмента устойчивого развития и взаимной ответственности за внедрение принципов устойчивого развития в Литве.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36896
Appears in Collections:Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research 2007, nr. 41

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

24
checked on Aug 17, 2019

Download(s)

50
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.