Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36806
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Vitkuvienė, Indrė;Žemaitis, Kęstutis
Title: Lietuvių išeivių pastoracijos modelis Vakarų Europoje 1946–1949 metais
Other Title: The model of pastoral care for Lithuanian emigrants in Western Europe in 1946–1949
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2018, T. 66 (94)
Extent: p. 25-49
Date: 2018
Note: e-ISSN 2335-8785. Projektas „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir koordinavimas“ kodas Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0004
Keywords: Migrantų sielovada;Lietuvių išeivių pastoracija;Tautinė Delegatūra;Išeivija 1945–1949 metais;Pastoral care for migrants;Pastoral care for Lithuanian emigrants;Delegate for migration affairs;Emigration in 1945–1949
Abstract: Straipsnyje yra pateikiama 1946–1949 metais lietuvių katalikų išeivių tarpe veikusio pastoracinio vieneto – Tautinės Delegatūros – struktūra, išskiriami pastoraciniai iššūkiai ir lietuvių tarpe vykdyta, pastoracinius iššūkius atliepianti sielovadinė veikla. Remiantis pastoracinio hermeneutinio modelio struktūra ir konteksto analize pateikiamas lietuvių išeivių pastoracijos modelis
The article investigates and presents pastoral challenges and features of pastoral care of Lithuanian Delegate for Migration Affairs during 1946–1949 in Lithuanian emigrants’ community. Taking into account pastoral challenges as a context, the model of pastoral care for Lithuanian emigrants is theoretically modeled based on the structure of pastoral hermeneutical communication model
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/36806/3/ISSN2335-8785_2018_N_66_94.PG_25-49.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/36806
https://doi.org/10.7220/2335-8785.66(94).2
Affiliation(s): Katalikų teologijos fakultetas
Teologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2018, nr. 66(94)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

95
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

64
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.