Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36806
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Vitkuvienė, Indrė;Žemaitis, Kęstutis
Title: Lietuvių išeivių pastoracijos modelis Vakarų Europoje 1946–1949 metais
Other Title: The model of pastoral care for Lithuanian emigrants in Western Europe in 1946–1949
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2018, T. 66 (94)
Extent: p. 25-49
Date: 2018
Note: e-ISSN 2335-8785. Projektas „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir koordinavimas“ kodas Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0004
Keywords: Migrantų sielovada;Lietuvių išeivių pastoracija;Tautinė Delegatūra;Išeivija 1945–1949 metais;Pastoral care for migrants;Pastoral care for Lithuanian emigrants;Delegate for migration affairs;Emigration in 1945–1949
Abstract: Straipsnyje yra pateikiama 1946–1949 metais lietuvių katalikų išeivių tarpe veikusio pastoracinio vieneto – Tautinės Delegatūros – struktūra, išskiriami pastoraciniai iššūkiai ir lietuvių tarpe vykdyta, pastoracinius iššūkius atliepianti sielovadinė veikla. Remiantis pastoracinio hermeneutinio modelio struktūra ir konteksto analize pateikiamas lietuvių išeivių pastoracijos modelis
The article investigates and presents pastoral challenges and features of pastoral care of Lithuanian Delegate for Migration Affairs during 1946–1949 in Lithuanian emigrants’ community. Taking into account pastoral challenges as a context, the model of pastoral care for Lithuanian emigrants is theoretically modeled based on the structure of pastoral hermeneutical communication model
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36806
https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/36806/3/ISSN2335-8785_2018_N_66_94.PG_25-49.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/36806
https://doi.org/10.7220/2335-8785.66(94).2
Affiliation(s): Katalikų teologijos fakultetas
Teologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2018, nr. 66(94)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.84 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

132
checked on Aug 17, 2019

Download(s)

44
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.