Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36799
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Bacys, Tomas
Title: Rusijos ir Ukrainos konfliktas socialinių tinklų informacinio karo kontekste: ekspertų požiūris
Other Title: The Russian and Ukrainian conflict in the context of social network information warfare: the experts’ approach
Is part of: Darbai ir dienos, 2018, nr. 69, p. 53-63
Date: 2018
Keywords: Informacinis karas;Informacinio karo technologijos;Mediatizacija;Socialiniai tinklai;Medijos;Trolis;Information warfare;Technologies of information warfare;Mediatization;Social networks;Media;Trolls
Abstract: Straipsnyje aptariami mediatizacijos sukelti politinės komunikacijos kultūros pokyčiai. Nagrinėjama, kaip informacinių technologijų plėtra ir socialinių tinklų populiarumas pakeitė įvairių žiniasklaidos priemonių paskirtį, o socialiniai tinklai tampa pagrindine priemone greitai išsiųsti svarbią naujieną vartotojams. Tačiau socialiniuose tinkluose skleidžiama informacija, kuria siekiama paveikti visuomenę, mažai kontroliuojama. Pavyko nustatyti, kad būtent socialiniuose tinkluose aktyviai veikia informacinių karų įrankiai – troliai, kurie siekia suklaidinti vartotoją. Straipsnyje aprašoma, kaip informacinis karas, vykdomas socialiniuose tinkluose, skiriasi nuo kitų medijų. Straipsnyje įvardijami trolių tikslai, veikimo schema, taip pat raida ir pokyčiai.
Changes in the culture of political communication caused by mediatization are discussed in this article. It investigates how the development of IT and the popularity of social networks have changed the purpose of various media. Nowadays social networks are becoming the main tool for sending important news quickly. However, those news which are directed to a mass public are not sufficiently filtered and controlled. It was determined that social networks’ environment is actively used as a weapon in information wars, particularly by trolls aiming to mislead the user. The article describes how information warfare in social networks is carried out and how this differs from information warfare in other media. The article explains the nature of trolls, their goals, scheme of action, evolution, and changes in their operations.
Internet: https://doi.org/10.7220/2335-8769.69.4
https://hdl.handle.net/20.500.12259/36799
Appears in Collections:Darbai ir dienos / Deeds and Days 2018, nr. 69

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

78
checked on Sep 12, 2019

Download(s)

76
checked on Sep 12, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.