Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36793
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Žakevičienė, Indrė
Title: Liūnės Sutemos tikrumo poetika
Other Title: The Poetics of reality: Liūnė Sutema’s case
Is part of: Darbai ir dienos. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2018, T. 69
Extent: p. 167-177
Date: 2018
Keywords: Poezija;Kognityvinė poetika;Liūnė Sutema;Vaizdinių schema;Poetry;Cognitive poetics;Image schema;Liūnė Sutema
Abstract: Straipsnyje analizuojami du Liūnės Sutemos poetiniai tekstai, įžvalgas grindžiant kognityvinės poetikos teiginiais. Nesistengiant apibendrinti Liūnės Sutemos poezijos strategijos ar oponuoti jos tekstus tyrinėjusių mokslininkų nuomonei, mėginama aiškintis eilėraščių paveikumo galimybes, akcentuojant poetinių schemų konfigūracijas, ieškant dėmesį traukiančių teksto elementų, ryškinant figūrų ir fono sąveikas. Turint omenyje Margaretos Freeman poetinio ikoniškumo apibrėžtis, galima teigti, kad Liūnė Sutema originaliai perteikia ikisąvokinės tikrovės patirtis, konstruodama dinamiškus poetinius vaizdus, pasitelkdama emocinio pasklidumo įspūdį kuriančius peizažus ir kurdama subtilius emocinės energijos nuokrypius, dažniausiai koduojamus talpiais įvaizdžiais ir vizualiomis jų charakteristikomis. Kognityvinės poetikos instrumentas leidžia konkrečiau įvardyti specifinę Liūnės Sutemos poezijos kokybę, dažniausiai nusakomą metaforiškai
The main aim of the article is to analyze two poems by Liūnė Sutema using the instrument of Cognitive Poetics. The author of the article does not intend to present a review of poetical strategies chosen by Liūnė Sutema or to oppose the attitudes of researchers interested in her creative work, but tries to reveal possible ways of interaction of Liūnė Sutema’s poems with the reader by emphasizing particular configurations of image schemas, looking for specific textual elements which can attract the reader’s attention, and heightening the relations between the figure and the ground. Having in mind the definition of poetical iconicity suggested by Margaret Freeman, it could be said that Liūnė Sutema manages to convey the experience of precategorical reality constructing dynamic poetical images and particular landscapes, which produce the effect of emotional diffusion, and creating subtle deviations from the normal emotional energetic level. Those deviations are marked by voluminous images and their visual characteristics. The instrument of Cognitive Poetics lets us define the unique quality of Liūnė Sutema’s poetry which most often is being defined metaphorically
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/36793/1/ISSN2335-8769_2018_N_69.PG_167-177.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/36793
https://doi.org/10.7220/2335-8769.69.10
Affiliation(s): Lituanistikos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Darbai ir dienos / Deeds and Days 2018, nr. 69
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.65 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

103
checked on May 1, 2021

Download(s)

63
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.