Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36761
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Socialiniai mokslai / Social sciences (S)
Author(s): Pranckūnienė, Eglė
Supervisor: Ruškus, Jonas
Title: Pasitikėjimo lūžiai mokytojų ir mokyklų vadovų profesiniame gyvenime
Other Title: Turning points of trust in professional lives of teachers and school leaders
Extent: 288 p.
Publishing data: Vytauto Didžiojo universitetas
Date: 20-Jun-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas
Keywords: Pasitikėjimas;Profesinis gyvenimas;Švietimo politika;Trust;Professional life;Educational change
ISBN: 978-609-467-330-6
Abstract: Disertaciniame tyrime nagrinėjama, kaip mokytojai ir mokyklų vadovai išgyvena pasitikėjimą jais reformų laikotarpiu, atskleidžiant įtampas tarp švietimo politikos ir praktikos, pasitikėjimo švietimo praktikais svyravimą, susijusį su skirtingų švietimo kaitos modelių įgyvendinimu bei prieštaringais ideologiniais švietimo reformų pagrindais. Tyrimu pabrėžiama švietimo praktikų profesinio gyvenimo tyrinėjimo svarba, siekiat geriau suprasti švietimo politikos ir praktikos realybę. Tyrimas grindžiamas subjektyviąja interpretacine perspektyva, jame taikoma gyvenimo naratyvo (angl. life history) tyrimo strategija, kurios pagrindinis duomenų šaltinis - mokytojų ir mokyklų vadovų profesinio gyvenimo naratyvai, jungiantys individualią perspektyvą su socialiniu, istoriniu ir struktūriniu kontekstu. Vienas iš svarbiausių gyvenimo naratyvo bruožų yra glaudus tyrėjo ir dalyvio bendradarbiavimas tyrimo proceso metu. Švietimo praktikų profesinio gyvenimo liudijimai atskleidė, kad Lietuvos mokykloje linkstama labiau pasitikėti reglamentais, procedūromis, o ne žmonėmis. Tai įrėmina, apriboja švietimo praktikų profesinę veikmę (angl. professional agency), trukdo išsiskleisti jų potencialui. Tyrime atskleisti pasitikėjimo lūžiai, veikiantys švietimo praktikų profesinį gyvenimą: profesinės laisvės svyravimai, tarpasmeninio pasitikėjimo kontrastai lokaliuose mokyklų kontekstuose bei prieštaringos švietimo kaitos linijos.
Lived experience of trust by teachers and school leaders during the reforms is the main target of the research focussing on how they feel trusted in relation to educational policy decisions. It reveals the tensions between educational policy and practice and fluctuations of trust implementing different educational change models based on contradicting political and ideological basis. The importance of researching professional lives of teachers and school leaders is emphasized for unfolding the reality of educational practice and policy. Research is performed in line with the interpretative subjectivist paradigm using life history approach. The main source of data is personal narratives of teachers and school leaders, where an individual perspective is connected with the overall social, historical and structural context. Tight cooperation between the researcher and research participants is a key characteristics of life history research. The analyses of life histories of Lithuanian educational practitioners show that there is more trust in regulations and procedures rather than human beings in current Lithuanian educational context. This frames and limits professional agency of teachers and school leaders and prevents from revealing their potential. The research revealed turning points of trust affecting professional lives of educational practitioners in fluctuations of professional independence, contrasts in relational trust in local contexts of different schools and contradictory trajectories of educational change.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36761
Appears in Collections:2018 m. (SMF dak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

446
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

452
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.