Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research 2007, nr. 43

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 12
 • Publication
  International financial reporting standards in service of firms’ management
  [Tarptautinių apskaitos standartų vaidmuo įmonės valdyme]
  research article
  Bedőházi, Zita
  Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, 2007, nr. 43, p. 7-26
  The article analyzes the purposes and methods of earnings management, earnings management models and, special earnings management preoccupations. It measures the effects of adoption of IFRS.
    34  19
 • Publication
  Tinklinės besimokančios organizacijos ateitis ir problemos
  [Future and problems of network learning organization]
  research article ;
  Remeikienė, Danutė
  Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla., 2007, T. 43, p. 27-42
  The article presents network learning organizations, their future and problems, and distinguishes their advantages and disadvantages. The problems noticed by the Labour Exchange consultants are described through taking the Labour Exchange as a network learning organization and using a structural interview method.
    41  97
 • Publication
  Kultūrinės vertybės ir žinių visuomenės vystymasis Lietuvoje
  [Cultural values and knowledge society development in Lithuania]
  research article
  Čiburienė, Jadvyga
  ;
  Guščinskienė, Jūratė
  Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, 2007, nr. 43, p. 43-56
  Straipsnyje nagrinėjamos kultūros vertybės, jų poveikis žinių visuomenės vystymosi pokyčiams globalizacijos sąlygomis. Straipsnyje, remiantis G. Hofstede nacionalinių kultūros dimensijų metodika, analizuojama, kokiais būdais kultūra veikia individų elgesį ir lemia žinių visuomenės vystymąsi.
    49  50
 • Publication
  Integruotos nacionalinės valstybės konkurencingumo rodiklių sistemos metmenys
  [Economic competitiveness of Lithuania: a framework of the integrated national system of the indicators of competitiveness]
  research article ;
  Ramanauskas, Gediminas
  Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2007, T. 43, p. 57-68
  The paper analyses, how the changes in external environment influence economic competitiveness of Lithuania. An integration of a wide range of changes is sought including economic-financial, socio-political and institutional changes. A framework of the integrated national system of the indicators of competitiveness, enabling to take into account these changes, is suggested.
    31  84
 • Publication
  Lyderio minties veiklos įtaka organizacijos vystymuisi
  [Leader's intellective activity impact on development of organization]
  research article ;
  Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla., 2007, T. 43, p. 69-85
  In the article development of leader’s intellective activity is based as essential tool managing and developing organizations; there are structured the main concepts that define intellective activity; there is unveiled relation among mental processes (intellective activity as process) and development of leader as a value creator managing and developing organizations; there is presented the results of research which respondents were the top leaders in organization.
    42  104