Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36700
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Karimnia, Amin;Khosravani, Mahmood
Title: A comparative study of form-focused and communicative methods of language teaching in ESP courses
Other Title: Į formą orientuotų ir komunikacinių metodų, naudojamų anglų kalbos specialiesiems tikslams (ESP) kursuose, lyginamasis tyrimas
Is part of: Darnioji daugiakalbystė, 2018, nr. 12, p. 152-165
Date: 2018
Keywords: Second language teaching/learning;Antrosios kalbos mokymas/mokymasis;Communicative methods;Form-focused methods;English for specific purposes;Komunikaciniai metodai;Į formą orientuoti metodai
Abstract: The purpose of this study was to compare the effectiveness of the use of communicative methods and form-focused methods as implemented in English for Specific Purposes (ESP) courses. To accomplish this, two groups of management students were selected for the study. Each group consisted of 30 participants. Their level of proficiency in English and their subject matter knowledge were tested through a sample of IELTS and a pre-test. The two groups were at the same level of proficiency in both general English and English for Students of Management before receiving treatment in 20 sessions within a period of 75 days. Participants in Group A received a form-focused method with some occasional uses of their L1. In Group B, however, the participants were exposed to a communicative ESP course which exclusively relied on English the L2. After the period of treatment, the two groups were examined via a post-test. Results showed that Group B was more successful in the post-test. Moreover, the learners who were proficient in English and the subject matter achieved more from the communicative methods of language teaching in the ESP course. Findings imply that the nature of the subject matter, or whether it is theoretical or applied,
Šio tyrimo tikslas yra palyginti į formą orientuotų ir komunikacinių metodų, naudojamų anglų kalbos specialiesiems tikslams (ESP) kursuose, efektyvumą. Siekiant įgyvendinti šį tikslą tyrimui buvo atrinktos dvi vadybą studijuojančių studentų grupės, kurių kiekvienoje – po 30 dalyvių. Jų anglų kalbos lygis ir dalyko išmanymas buvo patikrinti IELTS ir preliminaraus egzaminų metu. Abi grupės turėjo tą patį bendrosios anglų kalbos ir verslo anglų kalbos žinių lygį prieš pradedant mokymo kursus, kurių trukmė – 75 dienos. Per šį laikotarpį įvyko 20 susitikimų. Su A grupe buvo dirbama į formą orientuotu metodu, o kursų metu kartais vartojama jų gimtoji kalba. B grupės dalyviai mokėsi komunikacinio anglų kalbos specialiesiems tikslams dalyko, kuris išimtinai buvo dėstomas tik anglų kalba. Po kursų abi grupės laikė baigiamąjį testą. Rezultatai parodė, kad B grupė atliko testą daug sėkmingiau. Taip pat dalyviai, kurie turėjo aukštą anglų kalbos ir dalyko išmanymo lygį, pasiekė daugiau besimokant komunikaciniu anglų kalbos specialiems tikslams mokymo metodu. Rezultatai parodė, jog dalyko pobūdis ir, ar jis yra teorinis, ar taikomasis, gali turėti reikšmės nustatant anglų kalbos specialiesiems tikslams mokymo metodą.
Internet: https://doi.org/10.2478/sm-2018-0007
https://hdl.handle.net/20.500.12259/36700
Appears in Collections:Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism 2018, nr. 12

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

14
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons