Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36658
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorVytauto Didžiojo universitetas. Muzikos akademija. Dainavimo katedralt_Lt
dc.contributor.advisorUrniežius, Rytis
dc.contributor.authorŽukauskas, Martynas
dc.date.accessioned2018-05-29T10:24:18Z
dc.date.available2018-05-29T10:24:18Z
dc.date.issued2018-06-05
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/36658-
dc.description.abstractŠio darbo tikslas – atskleisti ir pamėginti įvardyti pagrindinius šiandieninių Lietuvos klausytojų lūkesčius klasikinės muzikos koncertuose. Darbo uždaviniai: (1) Atlikti mokslinės literatūros analizę, siekiant suformuoti ir pagrįstai išsirinkti darbo vykdymui tinkamiausią klasikinės muzikos sąvokos apibrėžimą; (2) naudojantis grožinės bei mokslinės literatūros šaltiniais, nustatyti, kaip į klasikinės muzikos kompozitorius ir jų kūrybą reagavo klausytojai-amžininkai; (3) remiantis konkrečiais pavyzdžiais, pristatyti muzikinės parodijos žanrą, jo įtaką klasikinei kultūrai ir jos žiūrovams; (4) empirinio tyrimo pagalba suprasti ir išanalizuoti šiuolaikinių klausytojų lūkesčius klasikinės muzikos renginiuose, suvokti pagrindinius motyvus, skatinančius žiūrovus rinktis / nesirinkti tam tikro pobūdžio klasikinės muzikos renginį. Teorinėje atlikto tyrimo dalyje visų pirma apibrėžta pati „klasikinės muzikos“ sąvoka. Tai padaryta remiantis įvairia literatūra. Taip pat aptartas istorinis klausytojų požiūris į klasikinę muziką. Tai atlikta analizuojant atsitiktine tvarka pasirinktų kompozitorių biografijas. Siekiant išsiaiškinti klausytojų požiūrį ne tik į rimtąją klasikinę muziką, bet ir į kitokias jos interpretacijas, aptartas muzikos parodijos žanras, jo istorija ir dabartis. Empiriniam tyrimui panaudotas kiekybinis tyrimo metodas – anketinė apklausa, kuria apklausti 245 respondentai iš įvairių Lietuvos vietų, bent retsykiais besilankantys klasikinės muzikos renginiuose. Apklausos dalyviai atsakė tiek į uždarus, tiek į atviro pobūdžio klausimus. Atlikus tyrimą, nustatyta, kad didžioji dalis apklausoje dalyvavusių asmenų noriai dalyvauja klasikinės muzikos renginiuose, o sukauptos žinios apie tokio pobūdžio muziką yra pakankamai gilios ir detalios. Atliktas tyrimas atskleidžia, kad šiuolaikinis klausytojas gerbia ir neblogai išmano klasikinės muzikos tradicijas, bet tuo pat metu noriai priima naujas su kūrinių traktavimu susijusias idėjas, netradicines muzikos perteikimo ir atlikimo formas. Atliktas empirinis tyrimas ir jo analizė leidžia manyti, kad šiuolaikinis Lietuvos klausytojas gan palankiai priima ir jaunus, savo muzikinį kelią dar tik pradedančius atlikėjus, domisi jų veikla ir kūryba.en_US
dc.description.abstractDas Ziel der Abschlussarbeit ist die Erwartungen der gegenwärtigen Zuhörer, die in den Veranstaltungen der klassischen Musik teilnehmen, zu verstehen und zu analysieren. Die Aufgaben der Abschlussarbeit sind: 1. Um die Bezeichnung klassische Musik festzustellen muss man Wissenschaftliche Literatur analysieren; 2. Bei der Analyse der Wissenschatlicheliteratur und der Biographien der Komponisten, die Erwartungen der historischen Zuhörer festzustellen; 3. Der Begriff und die Geschischte der Musikparodie festzustellen sowie die Beispiele der Musikparodie zu analysieren; 4. Die empirische Untersuchung machen, um die Erwartungen der gegenwärtigen Zuhörer an die Veranstaltungen der klassischen Musik gut zu verstehen. Im theoretischen Teil der Arbeit wird zuerst die Bezeichnung der klassischen Musik festgestellt. Die geschichtliche Einstellung zur klassischen Musik wurde es auch untersucht. Bei der Forschung wurden die berühmtesten klassischen Komponisten zufällig ausgewählt. Das Ziel der Musikparodieforschung war die Einstellung der Zuhörer zur nicht traditionellen Interpretationen der klassischen Musik festzustellen, sowie die Geschichte und die Gegenwart der Musikparodie vorzustellen. Die empirische Untersuchung wurde durch die Umfrage gemacht. In der Umfrage haben 245 Respondenten, die die Veranstaltungen der klassischen Musik besuchen, teilgenommen. Die Schlussfolgerungen haben gezeigt, dass die litauischen Zuhörer gern in der Veranstaltungen der klassischen Musik teilnehmen. Die Zuhörer haben genug Wissen über die klassische Musik, kennen die Musikgeschichte, sowie sich für die Neuheiten interessieren. Die empirische Forschung hat gezeigt, dass die litauischen Zuhörer an den jungen Musikern und ihre Tätigkeit haben.en_US
dc.format.extent46 p.
dc.language.isolten_US
dc.rightsViešai neprieinamas / No access (2023-06-20)
dc.subjectKlausytojaslt_LT
dc.subjectKlasikinė muzikalt_LT
dc.subjectRenginyslt_LT
dc.subjectklassischen Musiken_US
dc.subjectZuhöreren_US
dc.subjectVeranstaltungenen_US
dc.subject.otherMenotyra / Art criticism
dc.titleŠiuolaikinio klausytojo lūkesčiai klasikinės muzikos renginiuose. Lietuvos atvejo analizėlt_LT
dc.title.alternativeDie Erwartungen der gegenwärtigen Zuhörer an die Veranstaltungen der klassischen Musik. Die Situationsanalyse von Litauenen_US
dc.typeMagistro darbas / Master thesis
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextrestricted-
Appears in Collections:2018 m. (MA mag.)
Files in This Item:
martynas_zukauskas_md.pdf1.02 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show simple item record

Page view(s)

62
checked on Nov 5, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.