Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36649
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Menotyra / Art criticism
Author(s): Dabravolskaitė, Kristina
Title: Muzikos atlikimo ir muzikos mokymo veiklų derinimo galimybės
Other Title: The ways of negotiating the music performing and music teaching practices.
Extent: 46 p.
Date: 5-Jun-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Muzikos akademija. Instrumentinės muzikos katedra
Keywords: Muzikos atlikimas;Muzikos mokymas;Muzikos atlikimo ir mokymo veiklų derinimo galimybės;Music performing;Music teaching;The ways of negotiating the music performing and music teaching
Abstract: Šiame darbe siekiama atskleisti muzikos atlikimo ir muzikos mokymo veiklų derinimo sunkumus ir būdus bei išsiaiškinti, kokių savybių ir kompetencijų reikia atlikimo meną studijuojantiems studentams, kurie tuo pačiu metu dirba ir muzikos mokytojais, kad jie galėtų sėkmingai derinti šias veiklas. Tyrimo objektas – muzikos atlikimo ir muzikos mokymo veiklų derinimo būdai, galimybės ir sunkumai. Tyrimo tikslas – atskleisti muzikos atlikimo ir muzikos mokymo veiklų derinimo būdus, galimybes ir iškylančius sunkumus. Tyrimo uždaviniai: 1) apibūdinti muzikos atlikėjo ir muzikos mokytojo vaidmenis bei muzikos atlikimo ir muzikos mokymo veiklų turinį; 2) remiantis studentų požiūrio tyrimo rezultatais, atskleisti atlikimo meno studijų studentų muzikos atlikimo ir muzikos mokymo veiklų derinimo sunkumus ir jų įveikimo galimybes. Tyrimui įgyvendinti pasirinktas kokybinio tyrimo tipas ir apklausos raštu duomenų rinkimo instrumentas. Tyrimo duomenims analizuoti naudotas kokybinės turinio analizės metodas, ieškant pasikartojančių temų raštu surinktuose tyrimo dalyvių atsakymuose. Tyrime dalyvavo 16 atlikimo meną studijuojančių ir vienu metu muzikos mokytojais dirbančių studentų. Tyrimas atskleidė 5 pagrindines temas, kurios buvo svarbiausios šio tyrimo dalyviams, siekiantiems suderinti muzikos atlikimo ir muzikos mokymo veiklas: pozityvūs ir negatyvūs muzikos atlikimo ir muzikos mokymo veiklų derinimo poveikiai, ekonominiai veiksniai, su profesiniu identitetu susiję veiksniai, išoriniai veiksniai, veiklų derinimo strategijos. Taip pat tyrimo dalyviai įvardino kai kurias asmenines ir profesinio pobūdžio savybes, kurių reikia norint sėkmingai suderinti muzikos atlikimo ir muzikos mokymo veiklas.
The purpose of this study is to reveal the struggles, ways and scope of negotiating the music performing and music teaching occupations of the performance art students as well as the qualities and competencies they need in order to successfully negotiate these areas of occupation and practice. The object of the research – the struggles, ways and scope of negotiating the music performing and music teaching of the performance art students. The aim of the research – to reveal the scope of negotiating the music performing and music teaching of the performance art students. The tasks of the research: 1) to describe the roles of the music performer and music teacher as well as the contents of their practice; 2) to reveal the struggles and the ways of the performance art students in negotiating music performing and music teaching practices. A qualitative research metodology was chosen for the research and a questionnaire was chosen to collect the data. The data was analysed using the content analysis. 16 students of the performance art that also teach music have participated in the research. The data analysis showed five themes that reveal most significant aspects of aiming to successfully negotiate the music performing and music teaching practices. Those are as follows: positive and negative impacts, economic factors, factors related with professional identity, external factors and strategies to negotiate music performing and music teaching. The most valuable attributes of the person that negotiates music performing practice with music teaching were identified as well.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36649
Appears in Collections:2018 m. (MA mag.)

Files in This Item:
kristina_dabravolskaite_md.pdf640.83 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record

Page view(s)

54
checked on Nov 5, 2019

Download(s)

2
checked on Nov 5, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.