Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36647
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Mikalauskas, Rimantas;Švagždienė, Biruta
Title: Universitetų valdymo problemos žinių visuomenėje: pertvarkos poreikis
Other Title: The problems of university management in knowledge society: the importance of reconstruction
Is part of: Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, 2008, nr. 45, p. 71-83
Date: 2008
Keywords: Universiteto valdymas;Inovacijos;Verslas;Partnerystė;Rinka;Management of university;Inovations;Business;Partnership;Market
Abstract: Straipsnyje pristatomos teorinės universitetų neatitikimo tradicinei organizacijai prielaidos, taip pat išryškinamas universitetų veiklos neadekvatumas globalios informacinės visuomenės realijoms. Autoriai pateikia šiuolaikines universitetų funkcionavimo rinkoje struktūras bei galimus mechanizmus. teorija, administravimo problemos, globali informacinė visuomenė.
The paper presents theoretical assumptions of the university’s, as a traditional organization, inadequacy to the realia of global information society. The authors present modern structures and mechanisms for universities to function in the market.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36647
Appears in Collections:Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research 2008, nr. 45

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

24
checked on Aug 16, 2019

Download(s)

28
checked on Aug 16, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.