Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36615
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Teisė / Law
Author(s): Misevičius, Tadas
Title: Proporcingumo principo taikymas Europos Sąjungos baudžiamojoje teisėjė
Other Title: The principle of proportionality in the European Union criminal Law
Extent: 35 p.
Date: 7-Jun-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas
Keywords: Proporcingumas;Europos Sąjunga;Žmogaus teisės;Proportionality;European Union;Human rights
Abstract: Proporcingumo principas yra vienas iš pagrindinių svertų paprasto žmogaus, siekiančio, kad įvairių teisiminių procesų metu būtų apsaugotos jo pagrindinės teisės ir jam nebūtų skirti ribojimai, kurie būtų neproporcingai griežti jo padarytam nusižengimui. Šis principas užtikrina, kad bausmė, skirta asmeniui už tam tikrą nusižengimą ar nusikalstamą veiklą, būtų proporcinga jo nusižengimui. Remiantis šiuo principu, bausmė ar ribojimas, turi būti švelniausi, bet tinkami tam, kad būtų pasiektas teisėtas tikslas. Pagrindinė šio principo, kuris yra laikomas vienu iš bendrųjų teisės principų, paskirtis yra apsaugoti fizinį ar juridinį asmenį nuo pernelyg griežtos bausmės ar ribojimo kuris būtų neproporcingai didelis. Taip pat jis gali būti taikomas ir analizuojant nacionalinių teisės aktų ir įvairių reglamentų atitikimą Europos Sąjungos teisei Principas taikomas įvarioje Sąjungos veikloje ir yra vienas iš veiksnių, padedančių užtikrinti žmogaus teisių apsauga, kuri yra viena iš prioritetinių Sąjungos veiklos sričių.
Proportionality is one of the general principles of law which can cover a lot of different concepts and law types. It’s uses in a lot of different types of law, like Criminal, Constitutional. International, Administrative and many other laws. The concept of proportionality is often used as a criterion of fairness and justice in a process of law, like hearing a case in court. You can describe proportionality principle that it’s something like a method to assist in discerning the correct balance between the restriction which was imposed by a corrective measute and the severity of the nature of the prohibited act which was made. In criminal law it is described as a self-defence instrument for a person to making sure that punishment of an offender should fit the crime. Sometimes in International law this principle can be used even to discuss about necessity of using military power in some conflicts. EU states, that proportionality is one of the main keys in their human rights policy which made a lot of influence all over the World through the many different programs which EU carries out. The principle of proportionality is oftenly used in European Union courts practice. We can find it in many criminal law cases and sometimes it is one of the main parts in hearings. The principle of proportionality in criminal proceedings is one of a leverage that a person who wants to defend his or her allegedly violated human rights can use.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36615
Appears in Collections:2018 m. (TF mag.)

Files in This Item:
tadas_misevicius_md.pdf442.39 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

100
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

34
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.