Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36596
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Teisė / Law
Author(s): Stasėnaitė, Ilona
Title: Ar įtėvių šeima užtikrina įvaikinto vaiko teisę į identitetą ir jo išsaugojimą?
Other Title: Does the adoptive family guarantee the right of the adopted child to the identity and its preservation?
Extent: 37 p.
Date: 7-Jun-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas
Keywords: Įvaikinimas;Įtėviai;Įvaikis;Adoption;Intrepid;Adopter
Abstract: Lietuvos Respublikoje įvaikinimo, kaip proceso, klausimas yra itin aktualus visais aspektais. Daugėja socialiai pažeistų šeimų, taip pat vaikų, netenkančių tėvų globos ir patenkančių į laikinosios ar nuolatinės globos namus. Įvaikinimo procesas yra gana sudėtingas, tačiau vaikui, kurio grąžinimas į biologinę šeimą neįmanomas, tai yra geriausias būdas patenkinti jo poreikius, sudaryti sąlygas saugiai augti, vystytis, tobulėti. Be kitų klausimų, įsivaikinusios šeimos susiduria su dilema – atskleisti įvaikintam vaikui jo tikrąją kilmę, ar ne? Iškyla daug klausimų, susijusių su vaiko bendravimu su biologiniais tėvais, kilmės šeima ir kitais artimaisiais, atsiranda baimių dėl galimai pasikeisiančio vaiko savęs suvokimo ir vertinimo, atradus dar vieną šeimą. Problema, ar leisti vaikui sužinoti savo kilmę jau nuo mažų dienų, ar laikyti tai paslaptyje, taip bandant apsaugoti nuo galimų dvasinių traumų ir kitų problemų, kaip ir anksčiau, taip ir šiomis dienomis, išlieka aktuali. Šio darbo tikslas yra teoriniu ir empiriniu aspektais išnagrinėti problemas, susijusias su įvaikinto vaiko teisės į identiteto išsaugojimą užtikrinimu įtėvių šeimose. Darbe keliamas pagrindinis klausimas: ar įtėvių šeima užtikrina įvaikinto vaiko teisę į identitetą ir jo išsaugojimą?
Relevance of the problem. In the Republic of Lithuania, the question of adoption is particularly relevant, as there are increasing numbers of socially disadvantaged families; many children are deprived of parental care and are placed in temporary or permanent care homes. It should be emphasized that the institution of adoption is primarily aimed at realization of children's rights and needs to grow and to be educated in the family. On the other hand, this institute seeks to meet the needs of adoptive parents to establish family relationships and to implement the rights and duties of upbringing children. The adoption process is rather complicated, but for a child who cannot be returned to the biological family, this is the best way to meet his needs, to enable normal, safe growth and development. Among other issues, adoptive families are confronted with a dilemma - to reveal to the adopted child his/hers true origin or not? There are many questions about the child's communication with the biological parents, the family of origin and other relatives, and there are fears about the perceived and reassessing of the child's perceived self-evident by finding another family. The problem of letting a child know about his or her origin from a small age, or keeping it secret, thus trying to protect against possible spiritual trauma and other problems, is still relevant nowadays.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36596
Appears in Collections:2018 m. (TF mag.)

Files in This Item:
ilona_stasenaite_md.pdf464.57 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

42
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

14
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.