Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36586
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Teisė / Law
Author(s): Navickaitė, Gabrielė
Title: Ar Katalonija turi teisę skelbti nepriklausomybę nuo Ispanijos?
Other Title: Does Catalonia have the right to declare independence from Spain?
Extent: 60 p.
Date: 6-Jun-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas
Keywords: Nepriklausomybė;Konstitucija;Autonomija;Autonomy;Constitution;Independence
Abstract: Šiame magistro darbe keliamas ir nagrinėjamas klausimas ar Katalonijos regionas turi teisę deklaruoti vienašalį atsiskyrimą nuo Ispanijos. Darbe apžvelgiami tarptautinės teisės principai, tautų teisės į vienašalį atsiskyrimą sąlygos, separatistinių judėjimų įtaka formuojanti nacionalistines ideologijas. Tarptautiniai teisės principai, dėl savo ne itin konkretaus reglamentavimo pavyzdžiui Tautų teisės į laisvą apsisprendimą principu ir valstybės teritorinio vientisumo principu vis dažniau susiduria su neaiškiu šių principų taikymu. Tarptautinėje teisėje bendruomenėje turime Katalonijos regiono atvejį siekiantį pasinaudoti teise į secesiją ir atsiskirti nuo Ispanijos. Katalonija surengdama referendumą dėl atsiskyrimo, bei skelbdama savo nepriklausomybę vadovavosi šiuo principu kaip suteikiančiu teisę patiems nuspręsti dėl tolimesnio jų egzistavimo Ispanijos sudėtyje, tačiau tokiu būdu pažeidė aukščiausiąjį šalies įstatymą – Ispanijos Konstituciją. Išanalizavus įvairius tautų teisės į atsiskyrimą atvejus darytina išvada jog teisiškai Katalonija kol kas neturi teisės skelbti nepriklausomybės nuo Ispanijos, kadangi tai prieštarauja ne tik Ispanijos Konstitucijai, bet ir pati tautų atsiskyrimo teisė turi tam tikrų ypatybių, ir susiformavusi praktika aiškiai parodo, kad skelbti nepriklausomybę galima tik ypatingais atvejais. Be to tautos atsiskyrimas turėtų būti vertinamas tik kaip kraštutinė ir paskutinė priemonė. Todėl jei tautai yra suteikiama teisė dalyvauti valstybės valdyme, ir ji nėra kaip nors persekiojama visais atvejais turi būti siekiama išsaugoti valstybės teritorinį vientisumą.
In this paper it is discussed about Catalonias right to declare independence from Spain. The paper reviews the principles of international law, the conditions for the right of self – determination, the principle of the territorial integrity, and the influence of separatist movements on the formation of nationalist ideologies. International legal principles, due to their lack of specific regulation, for example, the principle of the right to self – determination and the principle of territorial integrity of the state, are increasingly faced with the unclear application of these principles. In international law there is a loophole in which the principles interact with one another, but there is no clear, concrete solution how to deal with the situations. In the international community law, we have the case of Catalan region, which seeks to seize the right to secession and separate from Spain. According to this, Catalonia actually have a strong identity. They have their own language, history, culture, parliament, terrytory, economic and a lot of state – specific features. Catalonia is in line with the identity of the nation, but if we look at the events that have already happend to the earlier secessions we will see that is not enough. „Catalonia based on the principle of the right of self - determination and wants do separate from Spain and become a new, independent state. Spain, guided by the principle of the right of territorial integrity of the state. The people of Catalonia voted on October 1 to secede from Spain. The Catalan independence referendum was heavily contested by Spain, which declared it unconstitutional, and which attempted to meddle, through security and police action, in the voting process itself.“ Therefore if a nation is granted the right the right to participate in state governance and it is not in any way persecuted, in all cases the aim must be to preserve the territorial integrity of the states, protect it‘s teritorial unit from any possible dismantling of the territory of the state. When one encounters the situation as the two principles of one another are intersect, but their purpose (nature) is absolutely different and contradictory, it remains unclear what is necessary to follow in order to resolve the situation. Actually, principles are only decribed, but there is no clear principle for implementation and interconnection. So the most important question is does Catalonia has the right to declare independence from Spain? In order to answer this question, we must look at Spanish constitution. The Spanish constitution prohibits referendums on separation. This type referendum should be considered illegitimate. It is not enough to follow self – determination principle. This paper discusses situations when people are allowed to use self – determination principle, and when not. It’s a very important part of the assessment of the right to be divorced, so each case must be assessed separately.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36586
Appears in Collections:2018 m. (TF mag.)

Files in This Item:
gabriele_navickaite_md.pdf649.45 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

68
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

26
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.