Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36517
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Čepinskis, Jonas;Kanišauskaitė, Vida
Title: Visuomenės senėjimo iššūkių valdymo prielaidos
Other Title: Assumptions for managing the challenges of aging society
Is part of: Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2009, T. 49
Extent: p. 19-35
Date: 2009
Keywords: Pokyčių valdymas;Visuomenės senėjimas;Socialinis likimas;Moralinė vertė;Management of changes;Aging;Social destiny;Moral value
Abstract: Straipsnyje analizuojama visuomenės vystymosi bei valdymo krypčių problematika Lietuvoje 1940–2008 m. Analizuojamas laikotarpis yra dalijamas į tris periodus, atsižvelgiant į vykusius esminius įvykius visose valstybės gyvenimo srityse, jų pobūdį bei poveikį demografinių procesų raidai. Įvertinamas visuomenės senėjimo procesas, kaip gimstamumo, mirtingumo ir migracijos procesų pokyčių rezultatas gyventojų amžiaus struktūrai, kuomet didėja vyresnio amžiaus žmonių skaičius ir jų dalis bendro gyventojų skaičiaus atžvilgiu. Aptariamos valstybės gyventojų politikos kryptys siekiant valdyti senėjimo procesus
The article analyses the issues of Lithuanian society development and its management aspects during 1940– 2008. There are three periods considering the essential changes that overtook all spheres of the country’s life; the authors analyze their character and influence on the development of the basic demographic processes. The changes in fertility, mortality and migration have produced immediate changes in the age structure. The aging, as the result of demographic processes, refers to an entire age structure becoming old. The paper discusses the directions of the population policy considering the aging process
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/handle/1/36517
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Marketingo katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research 2009, nr. 49
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml12.67 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

97
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

81
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.