Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research 2008, nr. 48

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 11
 • Publication
  Vartotojų lojalumo stadijų nustatymo modelis
  [Model of the determination of customer loyalty stage]
  research article ;
  Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2008, T. 48, p. 7-21
  The article proposes the theoretical model of customer loyalty classification. Various methods of customer loyalty measurement are analyzed. On the basis of the analysis of customer loyalty classification and measurement, the universal theoretical model for the determination of customer loyalty stages is designed.
    578  389
 • Publication
  Kūrybinis procesas ir jo potencialo skatinimas organizacijoje
  [Creativity process and its potential development in organizations]
  research article ;
  Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2008, T. 48, p. 23-34
  The goal of this article is to introduce creative thinking in the individual and organizational context. It is emphasized the necessity to learn how to practice it and then promote it constantly, also to develop creative culture enabling high idea output, which enables high innovation. There is offered the creativity stimulation program, which could serve as the implementation of creative methods for problem solving in the daily working environment and could result in new creative projects as well as in the new individual and organizational attitudes.
    566  278
 • Publication
  Inovacinio verslo vystymo galimybių analizė Lietuvoje Europos Sąjungos kontekste
  [Analysis of innovative business development possibilities in Lithuania in context of European Union]
  research article
  Garuckas, Rimantas
  ;
  Mačerinskas, Jogaila
  Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, 2008, nr. 48, p. 35-53
  Pasitelkiant teisinių dokumentų, mokslinės literatūros, tyrimų duomenis, SSGG analizę, nagrinėjama Lietuvos inovacinio verslo situacija Europos Sąjungos kontekste, naujovių diegimo ir konkurencingumo ryšys, novatoriškos verslininkystės plėtros kliūtys bei galimos intervencijos kryptys.
    124  143
 • Publication
  Lietuvos aukštojo mokslo paslaugos informacinėje visuomenėje
  [Services of higher education in Lithuania in information society]
  research article
  Guščinskienė, Jūratė
  ;
  Čiburienė, Jadvyga
  Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, 2008, nr. 48, p. 55-70
  Straipsnyje nagrinėjamos aukštojo mokslo teikiamos paslaugos informacinės visuomenės sąlygomis. Remiantis empirinio tyrimo rezultatais parodyta studentų (KTU ir VDU), t.y. paslaugų gavėjų, nuomonė apie praktikoje realizuojamas aukštosios mokyklos paslaugas.
    110  49
 • Publication
  Vadovavimas darbuotojams sparčiai besikeičiančioje aplinkoje
  [Staff management in a rapidly changing environment]
  research article
  Leonienė, Birutė
  Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, 2008, nr. 48, p. 71-85
  Straipsnyje analizuojamas vadovavimas darbuotojams ir jo ypatumai sparčiai besikeičiančioje aplinkoje. Vadovavimas darbuotojams, pasitelkiant savivaldos raišką, traktuojamas kaip organizacijos žmogiškojo kapitalo valdymo tobulinimo galimybė. Siūloma strateginę organizacijos parengtį, kuri lemia konkurencinį pranašumą ir augimą dinamiškoje aplinkoje, formuoti derinant tradicinio centralizuoto vadovavimo elementus su savivalda.
    225  37