Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36485
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Edukologija / Educology
Author(s): Valatkevičienė, Loreta
Title: Pagyvenusių suaugusių žmonių gyvenimo kokybės gerinimas teikiant mobiliosios kosmetologijos paslaugas
Other Title: The research of the improvement of quality of life of elderly people by providing mobile cosmetology services
Date: 23-May-2018
Keywords: Gyvenimo kokybė;Pagyvenę žmonės;Kosmetologija;Life quality;Elderly;Cosmetology
Abstract: Šiuo metu visame pasaulyje daugėja pagyvenusių žmonių. Daugelio pasaulio šalių praktikoje pagyvenusių žmonių statusas siejamas su žmogaus ekonominio aktyvumo nutraukimu, jo pasitraukimu iš darbo rinkos, dėl šios priežasties pagyvenusių žmonių gyvenimo kokybė suprastėja. Jų integraciją visuomenėje riboja ne tik sveikatos problemos, fizinė būklė, liguistumas ir pažeidžiamumas, bet ir nesugebėjimas laiku prisitaikyti prie nuolatinės technologijų kaitos. Todėl pagyvenusių žmonių gyvenimo kokybė labai priklauso ne tik nuo pačių žmonių požiūrio į senėjimo procesą, bet ir nuo valstybės teikiamos paramos, sveikatos politikos efektyvumo bei švietimo politikos efektyvumo šalyje. Atsižvelgiant į tai, tyrimo problema formuojama klausimais: (1) kokia mokymosi visą gyvenimą reikšmė pagyvenusių suaugusių žmonių gyvenimo kokybei? (2) Kaip keičiasi pagyvenusių suaugusių žmonių gyvenimo kokybė, teikiant mobiliosios kosmetologijos paslaugas studentų praktikos metu? (3) Kaip teikiamos mobiliosios kosmetologijos paslaugos gali tapti mokymosi visą gyvenimą proceso dalimi pagyvenusiems žmonėms? (4) Ar tai gali gerinti jų gyvenimo kokybę? Taigi, tyrimo objektas – pagyvenusių žmonių gyvenimo kokybė, teikiant mobiliosios kosmetologijos paslaugas. Tyrimo tikslas – pagrįsti teikiamų mobiliosios kosmetologijos paslaugų svarbą kaip mokymosi visą gyvenimą proceso ir pagyvenusių žmonių gyvenimo kokybės dalį (indikatorių). Siekiant šio tikslo buvo atliktas kokybinis tyrimas: pusiau struktūruotas interviu. Tyrimo metu nustatyta, kad pagyvenusių žmonių, gyvenančių senelių namuose, požiūris į mokymosi visą gyvenimą procesą yra teigiamas. Šie žmonės mano, kad mokymosi visą gyvenimą procesas yra svarbus ir jiems priimtinas, tačiau jis yra gana izoliuotas nuo pagyvenusių žmonių, gyvenančių senelių namuose. Tyrimo dalyvių nuomone, mobiliosios kosmetologijos paslaugos gali tapti mokymosi visą gyvenimą proceso dalimi ne tik todėl, kad siekiant profesionaliai suteikti kosmetologijos paslaugas būtinas specialus išsilavinimas bei žinios, bet ir todėl, kad šias paslaugas gali suteikti įvairaus amžiaus žmonės, gavę reikiamų žinių ir įgūdžių tokioms paslaugoms teikti. Be to, mobiliosios kosmetologijos sritis, kaip mokymosi visą gyvenimą proceso dalis, teigiamai veiktų pagyvenusių žmonių, gyvenančių senelių namuose, gyvenimo kokybę, nes jos suteiktų galimybę ne tik tenkinti išvaizdos pokyčių poreikius, bet ir suteiktų prasmę jų gyvenimui.
Nowadays in every part of the world, the number of elderly people is growing. In most countries, the status and position of an elderly person is associated with the termination of an active economic life and retiring, which means the decrease of their quality of life. Their involvement and integration in the society are also limited not only by health problems, physical condition, morbidity and vulnerability, but also by the lack of the skill to adapt to constant technological change and progress. The above mentioned reason should be taken into consideration as the quality of life of the elderly depends not only on the attitude of the society itself but also on the state‘s beneficiary system, the effectiveness of healthcare and educational policies. Based on the research problem, the following research questions were raised: (1) What is the effect of lifelong learning on the quality of life of elderly people? (2) How does the quality of life of elderly people change by providing the services of mobile cosmetology? (3) How could these services become a part of lifelong learning and improve elderly people’s quality of life? Accordingly, the same questions are the scientific problems which this thesis aims to solve. Therefore, the object of the research is the quality of life of the elderly people by providing them mobile cosmetology services. The goal of this thesis is to substantiate the importance of such services as a part of the lifelong learning process and the quality of life of the elderly people. To achieve this goal, a qualitative research has been conducted using the method of a semi-structured interview, which has led to determine that the attitude toward lifelong learning among the elderly people is positive. These people think that this learning is important and they would like to practice it for all their life; however, it is complicated to realize that in practice while living in retirement homes because of the isolation in such places. In their opinion, the mobile cosmetology could become a part of lifelong learning because it could be provided by the people of any age, if they acquire specific knowledge and set of skills to be able to do that. Moreover, the mobile cosmetology field would have a positive effect on the people living in the retirement homes and their quality of life because it would not only give them a possibility to satisfy the need of the change in their appearance but also would give them the purpose and meaning of life.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36485
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

202
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

232
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.