Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36484
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Unguraitytė, Inga
Supervisor: Imbrasaitė, Jūratė
Title: Interneto naudojimo įtaka jaunimo įsitraukimui į politiką
Other Title: Internet impact on young people's involvement in politics
Extent: 54 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Sociologijos katedra
Keywords: Elektroninė demokratija;Informacinės technologijos;Elektroninis dalyvavimas;Socialiniai tinklai;E-democracy;Information technology;Electronic participation;Social networks
Abstract: Šių laikų jaunimas pasižymi menku politiniu aktyvumu. Šios priežastys skatina ieškoti naujų būtų įtraukti jaunimą į politinius procesus. Informacinės technologijos yra neatsiejama jaunimo gyvenimo dalis, būtent per jas siekiama pritraukti jaunimą. Informacinės technologijos tampa vienu iš būdų, skatinančių jaunimą įsitraukti į politinius procesus per socialinius tinklus, forumus, internetinius dienraščius ar kitas socialines medijas. Darbo tikslas – ištirti interneto įtaką jaunimo įsitraukimui į politiką. Darbe atliktas kiekybinis tyrimas, internetinė apklausa. Tyrimo metu išaiškėjo, kad internetas yra neatsiejama jaunimo gyvenimo dalis: socialiniai tinklai, diskusijos juose, domėjimasis vykstančiais politiniais procesais per internetinius dienraščius turi įtakos jaunimo įsitraukimui į politiką. Didžiulė informacijos sklaida internetiniuose dienraščiuose, socialiniuose tinkluose valingai ir nevalingai juos skatina įsitraukti į politiką. Jaunimo dalyvavimą politikoje per informacines technologijas galime vadinti interaktyviu politiniu dalyvavimu.
Information technology is an integral part of young people's lives. Information technology is becoming one way of encouraging young people to engage in political processes through: social networks, forums, online newspapers or other social media. The aim of the paper is to investigate the influence of internet on the involvement of young people in politics. According to the survey data use of internet is an integral part of youth's lives: social networks, discussions about them, interest in ongoing political processes through online newspapers affects the involvement of young people in politics. The massive dissemination of information in online newspapers, on social networks encourages them to become involved in politics. Youth participation in politics through internet can be called interactive political participation.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36484
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
inga_unguraityte_md.pdf908.95 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

206
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

56
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.