Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36460
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Biologija / Biology
Author(s): Vasaitytė, Agnė
Title: Bartonella spp. nustatymas laukiniuose ir naminiuose gyvūnuose Lietuvoje
Other Title: Investigation of Bartonella spp. in wild and domestic animals from Lithuania
Extent: 51 p.
Date: 25-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Gamtos mokslų fakultetas. Biologijos katedra
Keywords: Bartonella;Wild animals;Domestic animals;PCR
Abstract: Šio darbo tikslas buvo iš Lietuvoje paplitusių skirtingų rūšių laukinių ir naminių kanopinių žinduolių mėginių išskirti DNR ir pasitelkiant molekulinius metodus identifikuoti Bartonella rūšis. Ši bakterijų rūšis kelia pavojų ne tik gyvūnų, bet ir žmonių sveikatai. Dažniausiai žmonėms nustatoma kačių įdrėskimo liga, karštinė, bartoneliozė. Be to Bartonella rūšių skaičius nuolat didėja ir sukelia vis didesnį pavojų. Tyrimo metu buvo naudojami gyvūnų kraujo ar blužnų pavyzdžiai. Analizei pasirinktos gyvūnų rūšys: briedžiai, stirnos, dėmėtieji elniai, danieliai, avys, ožiai, arkliai, stumbrai. Šių žinduolių mėginiai buvo gauti ir surinkti 2016-2018 metais Lietuvoje. Naudotas gerai žinomas molekulinių tyrimų metodas polimerazės grandininė reakcija (PGR). Tyrimas atliktas remiantis mokslinių straipsnių nurodomais būdais identifikuoti Bartonella bakterijas pagal ITS ir rpoB genus. Atlikti tyrimai parodė, kad 68 iš 106 tirtų mėginių aptikta Bartonella bakterija pagal ITS geną ir 40 iš 106 pagal RpoB geną. Daugiausia sutapimo parodė B.chomelii, B.shoenbuchensis, B.bovis, B.capreoli rūšys.
The aim of the study was to isolate DNA from different species of wild and domestic equine mammal from different species of Lithuania and to identify Bartonella species using molecular methods. This type of bacteria endangers not only animal but also human health. In most cases, people are diagnosed with cat scratch disease, fever, bartonellosis. The number of Bartonella species is steadily increasing and increasing risk to health. The material used in the study is animal blood or spleen. Animal species for analize: moose, roe deer, fallow deer, sika deer, sheep, goat, horses, bison. These mammalian samples were collected in 2016-2018 in Lithuania. A well-known molecular test method is used - PCR. The study was performed on the basis of scientific papers to identify Bartonella bacteria according to ITS and rpoB genes. The performed studies showed that 68 of the 106 samples was found Bartonella bacteria in accordance with the ITS gene and 40 of 106 in the RpoB gene. The most coincidence was shown by species B.chomelii, B.shoenbuchensis, B.bovis, B.capreoli.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36460
Appears in Collections:2018 m. (GMF mag.)

Files in This Item:
agne_vasaityte_md.pdf1.88 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

52
checked on Oct 14, 2019

Download(s)

4
checked on Oct 14, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.