Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36452
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorVytauto Didžiojo universitetas. Gamtos mokslų fakultetas. Biologijos katedralt_LT
dc.contributor.advisorTleubergenova, Gulnara
dc.contributor.authorShakeyeva, Zhupar
dc.date.accessioned2018-05-18T06:50:14Z
dc.date.available2018-05-18T06:50:14Z
dc.date.issued2018-05-25
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/36452-
dc.description.abstractVienos iš pagrindinių aukštesnių floros augalų šeimos Šiaurės Kazachstano regione tyrimas yra labai skubi problema, nes daugelis Asteracea šeimos rūšių yra fitocenozės dalis ir yra pagrindinė augmenijos danga. Regioninė fitomonitoring yra svarbi augalijos dangos būklės tyrinėjimui. Šeimos atstovas atlieka pagrindinį vaidmenį Stepės zonos augmenijos dangoje. Darbe nagrinėjama Asteraceae šeimos augalų biologinė įvairovė Šiaurės Kazachstano regiono floroje. Ištirta šios šeimos augalų, taip pat didžiausių genčių, atsirandančių Šiaurės Kazachstano regione, bendrinė ir rūšinė sudėtis. Atliekant Asteraceae šeimos augalų tyrimą nustatytas gyvybės formų spektras, žydėjimo laikas, biotopai, chorologinė analizė, naudingų augalų grupė, Asteraceae grupė, atsižvelgiant į mitybos ir drėkinimo sąlygas. Ištirta šios šeimos pasiskirstymas penkiuose Šiaurės Kazachstano regiono regionuose.lt_LT
dc.description.abstractThe study of one of the leading families of higher flora plants in the North Kazakhstan region is a very urgent problem, since many species of the Asteracea family are part of the phytocenosis and are the main part of the vegetation cover. Regional phytomonitoring is important for studying the state of vegetation cover. A family representative plays a key role in the vegetation cover of the steppe zone. The thesis is devoted to the study of the biodiversity of plants of the family Asteraceae in the flora of the North Kazakhstan region. The generic and species composition of plants of this family, as well as the largest genera that occur in the North Kazakhstan region, are studied. In the course of the investigation of the plants of the family Asteraceae, the spectrum of life forms, the timing of flowering, biotopes, a chorological analysis, a group of useful plants, the Asteraceae group in relation to nutrition and humidification conditions were determined. The distribution of this family in five regions of the North Kazakhstan region is studied.en_US
dc.format.extent82 p.
dc.language.isoenen_US
dc.rightsPrieinamas tik Universiteto intranete / University Intranet only (2023-06-20)en_US
dc.subjectBiologinė įvairovėlt_LT
dc.subjectAugalailt_LT
dc.subjectAstrologijalt_LT
dc.subjectAsteraceaeen_US
dc.subjectBiodiversityen_US
dc.subjectPlantsen_US
dc.subject.otherBiologija / Biology
dc.title"Asteraceae" šeimos augalų biologinė įvairovė Šiaurės Kazachstano sritisen_US
dc.title.alternativeBiodiversity of plants of the asteraceae family in the flora of the North Kazakhstan Regionen_US
dc.typeMagistro darbas / Master thesis
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextrestricted-
Appears in Collections:2018 m. (GMF mag.)
Files in This Item:
Zhupar_Shakeyeva_md.pdf3.06 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Available only in institution intranet

Show simple item record

Page view(s)

56
checked on Nov 5, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.