Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36407
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Menotyra / Art criticism
Author(s): Rinkšelis, Žilvinas
Title: Art deco fenomenas tarpukario Kauno architektūroje
Other Title: A phenomena of art deco in Kaunas interwar architecture
Extent: 86 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Menų fakultetas. Menotyros katedra
Keywords: Art deco;Modernism;Kaunas interwar;Architecture;Modernizmas;Kauno tarpukario architektūra;Tarpukaris;Architektūra
Abstract: Pastaraisiais metais stebimas didėjantis susidomėjimas Kauno tarpukario architektūra. Tam įtakos turi vykdoma nuosekli šio paveldo sklaida ir ypač jo tarptautinis pripažinimas – 2015 m. Kauno tarpukario modernizmo architektūrai suteiktas Europos paveldo ženklas. Tais pačiais metais Kaunas tapo pirmuoju Rytų ir Vidurio Europos miestu, gavusiu UNESCO dizaino miesto statusą. Jis yra įvertintas už išskirtines architektūros ir dizaino tradicijas, siekiančias tarpukarį, jų saugojimą bei puoselėjimą. Šie pokyčiai ir pripažinimas skatina iš naujo pažvelgti ir įvertinti šio paveldo reikšmę, o taip pat lemia ir kryptingą Kauno kaip art deco miesto komunikaciją. To pasekoje įtakingos užsienio žiniasklaidos puslapiuose Kaunas pristatytas kaip vienas iš miestų, geriausiai reprezentuojančių art deco stilių. Tačiau atidžiau panagrinėjus po 1990 m. išleistą Kauno architektūrą pristatančią literatūrą ir kitus informacijos šaltinius, kyla abejonė, kiek pagrįsti tokie vertinimai? Ar galime tituluoti Kauną art deco miestu tinkamai neįvertinę šio stiliaus indėlio į tarpukario Lietuvos architektūrą bei nesutardami dėl šio termino vartosenos? Šio darbo objektas – art deco stiliaus pėdsakai, sąvokos vartojimo pavyzdžiai architektūrologijoje bei paties stiliaus apraiškos tarpukario Kauno visuomeniniuose ir gyvenamuosiuose pastatuose. Siekiant įvertinti art deco sąvokos vartosenos galimybes Kauno tarpukario architektūros atžvilgiu, analizuoti esami sąvokos vartojimo pavyzdžiai Lietuvos architektūrologijoje. Pateiktos stiliaus kilmės ir raidos aplinkybes tarptautiniame ir Lietuvos kontekstuose, išskirti jį charakterizuojantys bruožai ir atlikta būdingiausių stiliaus pastatų natūrinė ir stilistinė analizė. Nustatyti egzistuojantys neatitikimai, lyginant juos su užsienio praktika ir pavyzdžiais. Prieita išvados, kad Kauno tarpukario architektūros kontekste sąvoka vartojama nevienareikšmiškai, nėra nusistovėjusi ir jos vartojimo tradicija. Konstatuojama, kad art deco stiliaus pėdsakų tarpukario Kauno architektūroje neabejotinai būta. Tačiau daugeliu atveju galima kalbėti ne apie grynuosius stiliaus pavyzdžius, bet apie jo bruožų turinčius pastatus ir jo įkvėptas formas arba dekoravimo būdą. Art deco pasireiškė kaip viena iš daugelio Kauno tarpukario architektūrą formavusių įtakų. Grynesniam stiliaus išsiskleidimui sąlygų nesudarė socialinės, ekonominės aplinkybės, mažas turtingųjų miesto gyventojų kiekis, menkas urbanizacijos lygis ir miesto kultūros tradicijų nebuvimas. Taip pat, pakankamai konservatyvus, iš dalies ir politinių aplinkybių įtakotas, meno vartotojų ir architektūros užsakovų skonis.
An increase in interest in Kaunas interwar architecture can be observed within the last several years. It should be attributed to the consistent promotion of this architectural herritage and especially to it`s recent international recognition. The Modernist architecture of Kaunas was granted the European Heritage Label in 2015 and in the same year it became the first city in Central and Eastern Europe to be designated a UNESCO City of Design. It has been recognised because of its exclusive architectural and design traditions, dating back to the Interwar period. These positive developments and recognition facilitate a new perspective on the significance of this heritage and affect the communication of Kaunas as an art deco city. As a result, a world-famous newspaper published an article in which Kaunas was presented as one of ten most representative European cities for art deco design. However, when analysing the literature on the topic published after the 1990s and as well as other sources of information about architecture in Lithuania, a doubt whether the evaluation is appropriate arises. Can Kaunas be titled a city of art deco as if there is doubts about that while there is no clear consensus on the influence of the style to its architecture and the term of art deco is contested? This work focuses on the footprints of art deco in public and residential buildings of Kaunas interwar period and the uses of the concept in local architectural studies. Consequentially, it seeks to reevaluate the possible use of this definition in case of Kaunas interwar architecture. First, in effor to evaluate the usage possibilities of the art deco concept with regards to Kaunas Interwar architecture, different cases for use in the Lithuanian architecture studies were analysed. Second, the local circumstances of evolution of the style and its characteristics have been discussed, and the naturalistic and stylistic analysis of the most prominent architectural examples was performed. After performing a comparative analysis with foreign cases, several inconsistencies have been identified. It is concluded that in case of Kaunas the definition is used ambigiously and that there is no clear tradition of use of the term art deco in Lithuania. There is no doubt that art deco is present in Lithuania and that it can be observed in some local architectural details. However, it established not as a unified style, but rather as only one of many infuences that affected Kaunas interwar architecture. This was due to several factors, such as economic and social circumstances, small population and lack of urban identity and city culture. In addition, the proliferation of art deco was slowed by the conservative tastes of arts consumers and architectural clients.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36407
Appears in Collections:2018 m. (MF mag.)

Files in This Item:
zilvinas_rinkselis_md.pdf5.62 MBAdobe PDFView/Open

Freely available

Show full item record

Page view(s)

58
checked on Jul 14, 2019

Download(s)

60
checked on Jul 14, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.