Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36395
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Schuller, Bernd-Joachim
Title: The development of human resources in Europe with focus on the Baltic countries
Other Title: Žmogiškųjų išteklių vystymas Europoje ir Baltijos šalyse
Is part of: Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, 2009, nr. 51, p. 111-127
Date: 2009
Keywords: Human resources;Žmogiškieji ištekliai;Labour;Employment;Demographic development;Economic growth;Living standards;Darbas;Užimtumas;Demografinis vystymasis;Ekonominis augimas;Pragyvenimo lygis
Abstract: This paper investigates the situation and future development of human resources in Europe. It is discussed whether economic growth and growth of living standard in the future against the background of demographic changes is possible.
Šiame straipsnyje nagrinėjama žmogiškųjų išteklių dabartinė situacija ir galimas vystymasis Europoje. Keliamas klausimas, ar atsižvelgiant į demografinių pokyčių kontekstą galimas ekonomikos ir pragyvenimo lygio augimas.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36395
Appears in Collections:Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research 2009, nr. 51

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

54
checked on Dec 9, 2019

Download(s)

52
checked on Dec 9, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.