Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36383
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Biochemija / Biochemistry
Author(s): Sližytė, Ramunė
Title: Pirimidino darinių sintezė ir antibakterinio aktyvumo tyrimas
Other Title: Synthesis and investigation of antibacterial activity of pyrimidine derivatives
Extent: 151 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Gamtos mokslų fakultetas. Biochemijos katedra
Keywords: Pirimidinai;MIK;Pirimidino dariniai;Tetraciklino fluorescencija;Pyrimidine;MIC;Pyrimidine derivatives;Fluorescence of tetracycline
Abstract: Šiame darbe buvo tiriamas pirimidino darinių slopinantis poveikis gramneigiamų Salmonella enterica subsp. enterica serotipas Typhimurium ir gramteigiamų Staphylococcus aureus subsp. aureus bakterijų augimui, taikant terpės mikroskiedimo metodiką (antibiotikai – tetraciklinas ir chloramfenikolis) bei atliekant tetraciklino ir jo tirpalų su pirimidino dariniais fluorimetrinius tyrimus (sužadinimo banga λex = 340 nm, emisijos banga λemi = 535 nm). Nustatyta, kad tiriami pirimidino dariniai nepasižymi antibakterinėmis savybėmis ir jų minimali inhibitorinė koncentracija yra didesnė nei 400 µg/mL. 2-(Fenaciltio)pirimidino dariniai, esant santykinai didelėms 400 µg/mL koncentracijoms, drumsčia LB terpę ir nenaudotini MIK tyrimuose taikant mikroskiedimo metodiką. Santykinai didelės 400 µg/mL 2-hidroksipirimidinų druskų koncentracijos padidina tetraciklino minimalią inhibitorinę koncentraciją S. enterica ΔTolC ir S. aureus bakterijoms, tačiau laukiniam kamienui S. enterica SL1344 tetraciklino MIK pokytis pasireiškia tik su 2-hidroksipirimdino ir jo 5-chlordarinio natrio druskomis. Kiti junginiai tetraciklino MIK pokyčiui įtakos nedarė. Stipriausią tetraciklino akumuliaciją (lyginant su kontrole) sąlygoja 2-(fenaciltio)pirimidinų oksimas, (tio)semikarbazonai bei chlorfenoksi darinys, tačiau nėra aiškiai išreikšto sąryšio tarp pradinės tetraciklino akumuliacijos bakterijose ir tetraciklino MIK reikšmės pokyčio inkubavus bakterijas. Semikarbazonas S. enterica ΔTolC ir S. aureus bakterijų atveju didina pradinę tetraciklino akumuliaciją ląstelėse bei mažina tetraciklino minimalią inhibitorinę koncentraciją. Laukinio S. enterica SL1433 kamieno atveju junginys pastarasis junginys nors ir sukelia didesnę tetraciklino akumuliaciją, bet nedaro įtakos tetraciklino MIK reikšmės mažėjimui.
This study was aimed to investigate possible inhibitory properties of pyrimidine derivatives on Gram-negative Salmonella enterica subsp. enterica ser. Typhimurium and Gram-positive Staphylococcus aureus subsp. aureus bacteria. Broth microdillution method (Lysogenic broth as medium) was used detecting minimum inhibitory concentration (MIC) with antibiotics tetracycline and chloramphenicol. Fluorimetric method was used for detection of tetracycline fluorescence (λex = 340 nm, λemi = 535 nm) in medium with pyrimidine derivatives. It was found that the pyrimidine derivatives do not exhibit antibacterial properties and have a minimum inhibitory concentration greater than 400 μg/mL. 2-(Phenacylthio)pyrimidine derivatives at relatively high concentrations (400 μg/mL) turbided medium and are not convenient using microdilluting method. Using relatively high 400 μg/mL concentration of 2-hydroxypyrimidines salts tetracycline MIC was increased in case of S. enterica ΔTolC and S. aureus bacteria, but only sodium salts of 2-hydroxypyrimidine and its 5-chloro derivative increased tetracycline MIC in wild strain S. enterica SL1344. Other compounds did not affect tetracycline MIC. The strongest accumulation of tetracycline (compared to control) was determined in the presence oxime, (tio)semicarbazones and chlorophenyloxy derivatives of 2-(phenacylthio)pyrimidines, but there is no explicit relationship between the initial accumulation of tetracycline in bacteria and change of tetracycline MIC. Semikarbazone of 2-(p-chlorophenacylthio)pyrimidine and S. enterica ΔTolC and S. aureus increased the initial accumulation of tetracycline in cells and reduced tetracycline MIC. In the case of the wild S. enterica SL1433 strain, the latter compound, although causing a higher accumulation of tetracycline, does not affect the reduction of tetracycline MIC.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36383
Appears in Collections:2018 m. (GMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

62
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

166
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.