Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36346
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorVytauto Didžiojo universitetas. Gamtos mokslų fakultetas. Biologijos katedralt_LT
dc.contributor.advisorŠatkauskas, Saulius
dc.contributor.authorBartkevičienė, Arenida
dc.date.accessioned2018-05-16T11:26:03Z
dc.date.available2018-05-16T11:26:03Z
dc.date.issued2018-05-25
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/36346-
dc.description.abstractŠiame baigiamajame darbe trumpai aptariamas elektroporacijos mechanizmas. Apžvelgiami pasauliniu mastu atlikti elektroporacijos tyrimai ir šio metodo taikymo galimybės kasdienybėje. Pristatomas miniinkubatoriaus prototipo kūrimas, parengiant prietaisą baigiamojo darbo sąlygomis įvykdyti. Įvertinamas ląstelių gyvybingumas elektroporuojant skirtingų amplitudžių įtampomis ir skirtingais impulsų skaičiais. Įvertinama negrįžtamai elektroporuotų ląstelių dalis. Naudojant miniinkubatorių atlikti tiesioginiai elektroporacijos metu sukeltų ląstelių elgsenos pokyčių tyrimai „TimeLapse“ mikroskopija vertinant ląstelių dydžio kitimą po elektroporacijos poveikio skirtingais impulsų parametrais 24 oC ir 37 oC temperatūrose. Tyrimo metu nustatyta, kad ląsteles elektroporuojant optimalioje aplinkoje (palaikant 37 oC temperatūrą) elektroporacijos poveikis silpnėja, dėl pakitusių plazminės membranos savybių ir sukeliamo mažesnio streso.lt_LT
dc.description.abstractIn this final work, the electroporation mechanism is discussed on an overview of the global approach of electroporation research and application of the method in everyday use. For this research work we constructed miniincubator prototype, which could maintain different microclimate conditions for cells and be placed under inverted microscope. The viability of the treated cells was evaluated after electroporation pulses of different voltages and different pulse numbers. The proportion of irreversibly electroporated cells was estimated. By using constructed miniincubator and time-lapse microscopy changes in cellular behavior were evaluated by estimating cell size changes after electroporation with different pulse parameters at 24 and 37 °C. It was found that the electroporation of cells at the optimal environment conditions (when temperature is 37 °C) decreases the effect of efficiency of electroporation, possibly due to reduced cell stress.en_US
dc.format.extent64 p.
dc.language.isolten_US
dc.rightsViešai neprieinamas / No access (2023-06-20)lt_LT
dc.subjectIn vitroen_US
dc.subjectElectroporacionen_US
dc.subjectTimeLapseen_US
dc.subjectElgsenalt_LT
dc.subjectCellen_US
dc.subjectCHOen_US
dc.subject.otherBiologija / Biology
dc.titleLąstelių elgsenos tyrimai In vitro ląstelių elektroporacijos metu ir po jos taikant „timelapse“ miksroskopijąlt_LT
dc.title.alternativeIn vitro cell studies during and after cell electroporation using „timelapse“ microscopyen_US
dc.typeMagistro darbas / Master thesis
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextrestricted-
Appears in Collections:2018 m. (GMF mag.)
Files in This Item:
arenida_bartkeviciene_md.pdf3.02 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show simple item record

Page view(s)

54
checked on Nov 5, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.