Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36293
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Filologija / Philology
Author(s): Bitkevičienė, Viktorija
Title: Analysis of selected aspects of cultural identity in compositions by young learners from the Baltic States based on data from Baltic Young Learners of English Corpus project
Other Title: Kultūrinės tapatybės aspektai Baltijos šalių moksleivių rašiniuose pagal 'Baltic Young Learners of English Corpus' ('BYLEC') projekto duomenis
Extent: 96 p.
Date: 21-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra
Keywords: Kultūrinė tapatybė;Cultural identity;Stuart Hall;Paul du Gay;Migration;Globalization;Family/home;National Identity;Migracija;Globalizacija
Abstract: This MA thesis analyses the compositions written by the young learners from the Baltic States. The main source for this paper was the data from the Baltic Young Learners of English Corpus (BYLEC) project. This thesis offers a theoretical background on the term cultural identity. Among the others, this thesis draws on the works by Stuart Hall (1989, 1990, 1995, 1997) and Paul du Gay (1995, 1997). The following parts of this thesis discuss approaches to the cultural identity‘s constituents. These constituents include national identity, family/home, and migration/globalization. Nonetheless, the theoretical background on the specific situation in the Baltic States will be provided. In the discussion part, the selected examples from the young learners’ compositions will be provided. Some of them will be presented within the qualitative research framework, and some using quantitative research methods.
Šiame baigiamajame magistro darbe analizuojami moksleivių iš Baltijos šalių rašiniai. Pagrindinis šio darbo šaltinis yra medžiaga iš Baltijos šalių moksleivių projekto ‚BYLEC‘. Diplominiame darbe pateikiama teorinė kultūrinės tapatybės apžvalga. Tarp kitų šaltinių, šiame magistro darbe naudojamos Stuart Hall’o (1989, 1990, 1995, 1997) ir Paul du Gay (1995, 1997) idėjos. Šiame baigiamajame darbe aprašytos kelios skirtingos tapatybės ir kultūros sampratos. Šio darbo centrinė idėja yra pasiūlyta Stuart Hall’o ir Chris Barker’o, kurie teigia, kad tapatybė negali būti ‚vientisa‘ ar ‚stabili‘ (Hall 1995, Barker 1999). Kitos šio darbo dalys pateikia kultūrinės tapatybės elementų apžvalgą: nacionalinės tapatybės, šeimos/namų ir migracijos/globalizacijos. Informacija apie situaciją Baltijos šalyse taip pat įtraukta į šį baigiamąjį darbą. Tyrimo rezultatams pateikti buvo panaudota kokybinio ir kiekybinio tyrimų metodika.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36293
Appears in Collections:2018 m. (HMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

62
checked on Oct 14, 2019

Download(s)

90
checked on Oct 14, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.