Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36264
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorVytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedralt_LT
dc.contributor.advisorŠontaitė-Petkevičienė, Miglė
dc.contributor.authorAndrulytė, Jurgita
dc.date.accessioned2018-05-14T19:40:53Z
dc.date.available2018-05-14T19:40:53Z
dc.date.issued2018-05-23
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/36264-
dc.description.abstractBaigiamojo darbo tikslas: remiantis mokslinės literatūros šaltinių analize bei empirinio tyrimo rezultatais, pateikti praktinį žaidybinio marketingo panaudojimo verslo aplinkoje modelį. Teorinėje darbo dalyje analizuojama žaidybinio marketingo samprata skaitmeninio marketingo kontekste, klasifikacija, taikymo principai ir poveikis vartotojams. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje pateikiami ir analizuojami žaidybinio marketingo taikymo „Didžiojo savijautos testo“ atveju tyrimo rezultatai, gauti interviu ir anketinės apklausos metu. Remiantis tyrimo rezultatais, „Didžiojo savijautos testo“ kaip žaidybinio marketingo pavyzdžio efektyvumas vartotojų atžvilgiu buvo pasitvirtintas, o UAB „Eurovaistinės“ gauti rezultatai buvo geresni nei organizatorių planuota. Projektinėje darbo dalyje išskiriamos probleminės žaidybinio marketingo sritys, aptariami galimi jų sprendimai bei suformuotas ir detalizuojamas žaidybinio marketingo panaudojimo verslo organizacijose pavyzdinis modelis, kuriuo pristatomi svarbiausi žaidybinio marketingo įgyvendinimo etapai: komunikacijos priemonės, tikslinė auditorija, organizacijos tikslai ir jiems siūlomi pavyzdiniai žaidybinio marketingo sprendimai bei žaidybinio marketingo pavyzdžiai ir žaidybinės patirties adaptaciniai elementai.lt_LT
dc.description.abstractThe aim of this diploma paper: to provide the practical model of gamified marketing model in business environment based on scientific literature analysis and empirical research findings. In theoretical part of the thesis is analysed the concept of gamified marketing in the context of digital marketing, the classification, the principles of applications and the effect for customers. In the analytical part of diploma is provided and analysed the results of gamified marketing application in the empirical research of “National wellness test”. Based on the research, the results of positive influence for customers in “National wellness test” as gamified marketing example were confirmed and the results of JSC “Eurovaistinė” were better than it were expected by promoters. In the project part the problematic areas of gamified marketing there were identified and discussed the solutions of the problems, provided and detailed the exemplary model of gamified marketing use in business organizations in which were presented the most significant parts of realisation, the tools of communication, the target audience, the aims of organizations and the exemplary solutions and examples of gamified marketing and adaptive elements of gamified experience.en_US
dc.format.extent117 p.
dc.language.isolten_US
dc.rightsPrieinamas tik Universiteto intranete / University Intranet only (2023-06-20)
dc.subjectMarketingaslt_LT
dc.subjectŽaidybinis marketingaslt_LT
dc.subjectSkaitmeninis marketingaslt_LT
dc.subjectŽaidybinimo pritaikymaslt_LT
dc.subjectŽaidybinimas Lietuvojelt_LT
dc.subjectMarketingen_US
dc.subjectGamified marketingen_US
dc.subjectDigital marketingen_US
dc.subjectGamification customizationen_US
dc.subjectGamification in Lithuaniaen_US
dc.subject.otherVadyba / Management
dc.titleŽaidybinio marketingo panaudojimo versle sprendimai: UAB „Eurovaistinės“ „Didžiojo savijautos testo“ atvejo analizėlt_LT
dc.title.alternativeThe gamified marketing solutions in business: JSC “Eurovaistine” “National wellness test” case analysisen_US
dc.typeMagistro darbas / Master thesis
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextrestricted-
Appears in Collections:2018 m. (EVF mag.)
Files in This Item:
jurgita_andrulyte_md.pdf3.31 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show simple item record

Page view(s)

120
checked on Nov 5, 2019

Download(s)

50
checked on Nov 5, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.