Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36263
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Vadyba / Management
Author(s): Čepononytė, Kristina
Title: Socialiniuose tinkluose nuomonės formuotojų kuriama prekės ženklo vertė vartotojui
Other Title: Brand’s Value for the Consumer Building by Influencers within Social Networks
Extent: 97 p.
Date: 22-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedra
Keywords: Socialiniai tinklai;Nuomonės formuotojai;Vertė vartotojui;Nuomonės formuotojų marketingas;Social media;Influencer;Value to customer;Influencer marketing
Abstract: Šio baigiamojo darbo tikslas – išanalizuoti, kokius prekės ženklo vertės elementus vartotojui kuria nuomonės formuotojai socialiniuose tinkluose ir pateikti nuomonės formuotojų kuriamos prekės ženklo vertės modelį. Magistro baigiamąjį darbą sudaro trys pagrindinės dalys. Pirmoje, teorinėje darbo dalyje, pristatomos naujausios internetinio marketingo tendencijos, nuomonės formuotojų marketingo samprata ir tikslai, pateikiama prekės ženklo vertės vartotojui teorinė analizė. Analitinėje darbo dalyje pristatomi tyrimo metodai ir organizavimas – pateikiami išanalizuoti, apibendrinti ir susisteminti kokybinio ir kiekybinio tyrimų rezultatai apie nuomonės formuotojų kuriamą prekės ženklo „Lidl Lietuva“ vertę vartotojui socialiniuose tinkluose „Facebook“ ir „Instagram“. Projektinėje darbo dalyje pateikiamos išvados ir pastebėjimai apie nuomonės formuotojų marketingo privalumus ir trūkumus konkrečiu „Lidl Lietuva“ atveju ir pateikiamas socialiniuose tinkluose nuomonės formuotojų kuriamos prekės ženklo vertės kūrimo modelis.
The aim of this final work is to analyze which elements of the brand’s value for the consumer are being created by the influencers within the social networks and to present with influencers’ created brand's value model. The master’s thesis consists of three major parts. The first, the theoretical part of the work, presents the latest trends in Internet marketing, marketing concept and goals of the influencers, and presents a theoretical analysis of the brand value to the consumer. The analytical part of this work discuss the methods and organization – analyzed, summarized and systematized the qualitative and quantitative results of the opinion leaders created „Lidl Lietuva“ brand’s value for consumers within social networks of Facebook and Instagram. The last, constructive, part shows work findings and observations about the influencers marketing pros and cons of creating value for consumers, and presents with an enhanced brand value within social networks and its measurement model.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36263
Appears in Collections:2018 m.

Files in This Item:
kristina_cepononyte_md.pdf2.37 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

60
checked on Jun 15, 2019

Download(s)

26
checked on Jun 15, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.