Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36251
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorVytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Vadybos katedralt_LT
dc.contributor.advisorStaniulienė, Sonata
dc.contributor.authorTamošaitytė, Asta
dc.date.accessioned2018-05-14T17:52:08Z
dc.date.available2018-05-14T17:52:08Z
dc.date.issued2018-05-23
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/36251-
dc.description.abstractDarbo teorinėje dalyje siekiama atsakyti į tokius klausimus: kokia yra biurokratijos samprata skirtingų autorių darbuose bei kokiomis charakteristikomis pasižymi tokia sistema. Taip pat siekiama atsakyti į klausimą dėl kokių priežasčių tokia sistema yra ydinga. Pateikiamos biurokratinių organizacijų kitimo tendencijos, o taip pat įvardijami postbiurokratinių organizacijų veiklos metodai, galintys veikti biurokratinėje sistemoje. Tyrimas buvo atliktas privataus sektoriaus kompanijoje, užsiimančia mažmenine ir didmenine prekyba. Tyrimu metu atskleistos tokios problemos kaip: 1. per daug dėmėsio skiriama veiklos atitikčiai užtikrinti; 2. verslo vienetams padalinyje trūksta autonomijos sprendimų priėmimo procese; 3. finansiniai ištekliai, skiriami iniciatyvoms ir inovacijoms įgyvendinti, nėra pakankami (skiriama trečdalis ir mažiau); 4. dėka anksčiau minėtų problemų veikla daugiau reaktyvi nei proaktyvi bei nustatytos kitos problemos. Joms spręsti pateikiamos rekomendacijos biurokratijos lygiui keisti tarp kurių tokie sprendimai kaip: verslo vienetų įgalinimas suteikiant daugiau sprendimų priėmimo teisių, periodinis finansinių srautų užtikrinimas iniciatyvoms įgyvendinti, tinkamas e-sistemų išnaudojimas formalizavimui mažinti, daliniai struktūriniai pokyčiai ir kt.lt_LT
dc.description.abstractThis study reveal the answers for questions like: what are definitions of bureaucracy, how they differ from each other and what are the main characteristics of bureaucracy. There are mention main problems of bureaucracy and also modifications of it, revealing existing tendency. The research was performed in one of the leading retail company in the Baltics. It currently has over 3600 employees in local market. The company cooperates with over 1700 foreign and nearly 600 lithuanian suppliers. Here are the main founded problems according the analysis: first, people working in Purchase and logistic department spend too much time documenting and tracking issues. Second, the top executives delegate to little of their decision making authority to lower tiers of the organizational structure. Third, sources of finance for innovation and creativity are given only one third or less. Fourthly, due to mention before company act more reactive than proactive and some more problems. There are given recommendations to deal with these problems. Such as: empower business groups, use widely e-systems, do some structural changes, provide more financial incentives to motivate employees as well as more financial incentives for innovations and many others recommendations.en_US
dc.format.extent77 p.
dc.language.isolten_US
dc.rightsViešai neprieinamas / No access (2023-06-20)
dc.subjectBiurokratijalt_LT
dc.subjectOrganizacijalt_LT
dc.subjectVerslaslt_LT
dc.subjectBureaucracyen_US
dc.subjectOrganizationen_US
dc.subjectBusinessen_US
dc.subject.otherVadyba / Management
dc.titleBiurokratijos lygio įvertinimas: prekybinės organizacijos atvejislt_LT
dc.title.alternativeAssessment of bureaucracy: case of commercial organizationen_US
dc.typeMagistro darbas / Master thesis
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextrestricted-
Appears in Collections:2018 m. (EVF mag.)
Files in This Item:
asta_tamosaityte_md.pdf1.45 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show simple item record

Page view(s)

58
checked on Nov 5, 2019

Download(s)

8
checked on Nov 5, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.