Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36242
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics
Author(s): Kubilis, Sylwia
Title: Laimės poveikis tarptautinei emigracijai žemo ekonominio išsivystymo šalyse
Other Title: The happiness impact on international emigration in low economic development countries
Extent: 86 p.
Date: 22-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Ekonomikos katedra
Keywords: Tarptautinė emigracija;Laimė;Žemo ekonominio išsivystymo šalys;Paneliniai duomenys;Fiksuotų efektų metodas (FE);International emigration;Happiness;Low economic development countries;Panel data;Fixed effects method (FE)
Abstract: Mokslinėje literatūroje labiausia kreipiamas dėmesys į žmonių savijautą ir finansinę padėtį vykstant migracijai, tačiau svarbu yra išsiaiškinti jos priežastingumą, todėl pagrindinis darbo tikslas yra išsiaiškinti žmonių laimės poveikį tarptautinei emigracijai. Pirmoje darbo dalyje pateikiamos laimės ir emigracijos teorinės sampratos. Išanalizuota jų esmė ekonomikoje bei įvertinami jas įtakojantys veiksniai. Susistemintos pagrindinės migracijos teorijos bei žmogaus sprendimo migruoti priėmimo procesas. Taip pat nustatomi laimės ir jos pakaitalų sąvokų skirtumai. Antroje arbo dalyje pristatoma ir pagrindžiama pasirinkta tyrimo metodika. Formuluojamos hipotezės ir pateikiami tarptautinę emigraciją sąlygojantys veiksniai. Atliekama laimės ir tarptautinės emigracijos analizė pasauliniu mastu ir išryškinama jų tendencija. Trečioje darbo dalyje atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad laimė, kaip suprastas pojūtis (t.y. subjektyvi laimė), žemo ekonominio išsivystymo šalyse statistiškai reikšmingo poveikio tarptautinei emigracijai neturi. Tyrimo metu ekologinių ir politinių veiksnių įtaka pagrindiniam kintamajam nebuvo reikšminga, tačiau ekonominis – socialinis veiksnys, žmogaus socialinės raidos indeksas (HDI), parodė svarbų ir stiprų neigiamą ryšį su tarptautine emigracija.
The main aim of the master research paper is to estimate the impact of human subjective happiness on international emigration in low economic development countries. In theoretical part of this paper concept of happiness and emigration and their core in economics are presented. In the second part hypotheses are proposed and the chosen research form is indicated and substantiated. The analysis of happiness and international emigration on a global scale is carried out and its tendency is highlighted. The results of the research showed, that subjective happiness in countries with low economic development has no statistically significant impact on international emigration but the social – economic factor – the human development index (HDI), revealed an important and strong negative influence on the main dependent variable.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36242
Appears in Collections:2018 m.

Files in This Item:
sylwia_kubilis_md.pdf2.16 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

20
checked on Jun 15, 2019

Download(s)

6
checked on Jun 15, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.