Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36239
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorVytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Finansų katedralt_LT
dc.contributor.advisorLevišauskaitė, Kristina
dc.contributor.authorAdeyemo, Tolulope Moses
dc.date.accessioned2018-05-14T14:29:35Z
dc.date.available2018-05-14T14:29:35Z
dc.date.issued2018-05-23
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/36239-
dc.description.abstractIt is believed that CSR is a vital tool for making other stakeholders have positive outlook on the company and products. That is – firms shouldn’t just be focused on profitability but also the perception of the different stakeholders, which includes the environment, consumer and the employees, since it does have tangible effects the firm overall performance. Though there have been lots of researches and published papers in the past few decades, the relationship between corporate social responsibility and firm performance haven’t arrived at a logical conclusion. This research investigates the impact of CSR on firm performance in Europe, considering different sectors and industries, using the ESG and ROA as indexes to measure CSR and firm performance respectively. Data consists of 54 companies within 6 major industries listed on Europe Stock Exchanges with yearly data from 2009 – 2017.en_US
dc.description.abstractManoma, kad ĮSA yra svarbi priemonė, leidžianti kitiems suinteresuotiesiems asmenims turėti teigiamą požiūrį į įmonę ir produktus. Tai reiškia, kad įmonės turėtų būti orientuotos ne tik į pelningumą, bet ir į skirtingų suinteresuotųjų šalių, įskaitant aplinką, vartotojus ir darbuotojus, suvokimą, nes tai turi apčiuopiamų rezultatų. Nepaisant to, kad per pastaruosius kelis dešimtmečius buvo daug tyrimų ir publikacijų, įmonių socialinės atsakomybės ir įmonės veiklos santykiai nepasiekė logiškos išvados. Šiame tyrime nagrinėjamas ĮSA poveikis įmonės veikimui Europoje, atsižvelgiant į skirtingus sektorius ir pramonės šakas, naudojant ESG ir ROA kaip rodiklius, skirtus atitinkamai įvertinti ĮSA ir įmonės efektyvumą. Duomenis sudaro 54 bendrovės iš šešių pagrindinių pramonės šakų, išvardytų Europos vertybinių popierių biržose, kurių metiniai duomenys pateikiami nuo 2009 m. Iki 2017 m.lt_LT
dc.format.extent69 p.
dc.language.isoenen_US
dc.rightsLaisvai prieinamas internete / Free access
dc.subjectCorporate social responsibility (CSR)en_US
dc.subjectReturn on assets (ROA)en_US
dc.subjectSocietal and governmental (ESG)en_US
dc.subjectStakeholdersen_US
dc.subjectĮmonių socialinė atsakomybė (ĮSA)lt_LT
dc.subjectTurto grąža (ROA)lt_LT
dc.subjectSocialinis ir valstybinis (ESG)lt_LT
dc.subjectSuinteresuotosios šalyslt_LT
dc.subject.otherEkonomika / Economics
dc.titleThe impact of corporate social responsibility on performance of EU listed firmsen_US
dc.title.alternativeĮmonių socialinės atsakomybės poveikis ES listinguojamų įmonių veiklos rezultatamslt_LT
dc.typeMagistro darbas / Master thesis
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
Appears in Collections:2018 m. (EVF mag.)
Files in This Item:
Show simple item record

Page view(s)

72
checked on Nov 5, 2019

Download(s)

120
checked on Nov 5, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.