Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36232
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Vadyba / Management
Author(s): Vėberis, Vilius
Title: Vertės pasiūlymo formavimas viešojo maitinimo sektoriuje remiantis santykių marketingu
Other Title: Value proposition forming in restaurant business by using relationship marketing
Extent: 80 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedra
Keywords: Vertė;Vertės pasiūlymas;Santykių marketingas;Vartotojai;Restoranų verslas;Value;Value offer;Relationship marketing;Consumers;Restaurant business
Abstract: Teorinėje darbo dalyje išnagrinėtos įvairių autorių pateikiamos sampratos apie vertę bei jos kūrimo aspektus. Atsižvelgiant į glaudų santykį tarp santykių marketingo ir vertės abi sąvokos buvo aptartos skirtingų autorių sampratomis. Santykių marketingas pateiktas tik kaip priemonė vertės pasiūlymui sukurti. Išskirtas modelis, kuriuo vadovaujantis buvo atliekamas tyrimas. Analitinėje darbo dalyje buvo analizuojama konkreti verslo šaka. Buvo pasirinktas prekinis ženklas ir atlikta skirtingų atvejų analizė. Analizei atlikti buvo atrinktos turinio analizės kategorijos, kurios sudarytos iš: vertės pasiūlymo ir santykių marketingo. Atlikus gautų atsakymų turinio analizę buvo išskirti bendrieji požiūriai į pasirinktos verslo šakos vertės formavimą. Pasiūlymų bei sprendimų dalyje, pagal pateiktą teorinę dalį ir atliktą tyrimą, buvo išskirti konkretūs atvejai, apsibrėžta problema. Kiekvienas atvejis spręstinas individualiai teikiant pasiūlymus. Pasiūlymų ar įžvalgų teikimas sudarytas vartotojų požiūriu į susidariusias situacijas.
In theoretical part of the work was analysed various of authors publications about value, value proposition. There is a close ratio between relationship marketing and value, that’s why was given different conceptions of these two terms. Relationship marketing was defined as only a part of value creation. Created a special model for investigation. In the second part of the work it was analysed a specific business part. It was chosen a specific brand and analysed in different ways. The analysis was done with the exception of two categories: value proposition and relationship marketing. After that was done a discussion of results for specific business part. In the third part of the work was done a theoretical and practical solutions to resolve the problems and made the special recommendations. Recommendations made by using respondent answers.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36232
Appears in Collections:2018 m.

Files in This Item:
vilius_veberis_md.pdf2.53 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

28
checked on Jun 15, 2019

Download(s)

12
checked on Jun 15, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.