Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36219
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Vadyba / Management
Author(s): Pociūtė, Vaida
Title: Stipraus prekės ženklo įtaka įmonės akcininkų vertės kūrimui
Other Title: The influence of a strong brand on the value creation for company's shareholders
Extent: 111 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedra
Keywords: Prekės ženklo vertė;Interbrand;Kapitalo įkainojimo modelis;Akcininkų vertė;Brand value;Interbrand;Capital asset pricing model;Shareholder value
Abstract: Magistro baigiamojo darbo tikslas – suformavus investicinius portfelius iš stiprius prekės ženklus valdančių įmonių akcijų bei pritaikius kapitalo įkainojimo modelį, įvertinti investicijų viršpelnį rinkos indeksų ir investicinių fondų atžvilgiu. Pirmojoje tyrimo dalyje analizuojama mokslinė literatūra: apžvelgiamos ir apibendrinamos prekės ženklo ir jo vertės koncepcijos; analizuojami empiriniai tyrimai, kuriuose buvo vertinta stiprių prekės ženklų įtaka įmonės finansiniams bei akcininkų vertės rodikliams. Antrojoje darbo dalyje pristatoma tyrimo metodologija bei empirinio tyrimo rezultatai. Gauti rezultatai atskleidė, jog investuojant į Interbrand reitinguose esančių prekės ženklus valdančių įmonių akcijų investicinius portfelius tiek globaliu, tiek sektorių lygiu, gaunamas statistiškai reikšmingas viršpelnis. Nepaisant to, dauguma investicinių portfelių ne tik sugeneruoja viršpelnį, tačiau taip pat susiduria panašia ar net mažesne rizika. Tai leidžia daryti išvadą, jog prekės ženklo stiprinimas daro teigiamą įtaką akcininkų vertės didėjimui. Trečiojoje darbo dalyje yra apžvelgiamas empirinis tyrimas, o gauti rezultatai palyginami su kitų mokslininkų darbais. Šioje dalyje taip pat įvardinami pagrindiniai tyrimo ribotumai bei pateikiamos tolimesnės tyrimo plėtojimo galimybės.
The aim of the Master thesis is after compiling investment portfolios from strong brands to assess abnormal investment returns relatively to stock market indices and exchange-traded funds reflecting the market by applying the Capital Asset Pricing Model. In the first part of the Thesis research literature is analysed by reviewing the concept of brand and its value as well as summarizing the empirical research on strong brand’s influence on company’s financial and value indicators. In the second part of the Thesis the research methodology and the results of the empirical research are presented. The results showed that investment portfolios of Interbrand’s corporate brands earned significant abnormal returns at both global and sector levels. Despite of that, most investment portfolios not only generated higher yields, but also faced similar or even lower risk which allows concluding that strengthening the brand has a positive impact on the shareholders’ value growth. In the third part of the Thesis an overview of the empirical study is presented and the results obtained are compared with the ones of the other researchers. The main research constrains and suggestions for further research are presented as well.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36219
Appears in Collections:2018 m.

Files in This Item:
vaida_pociute_md.pdf3 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

22
checked on Jun 15, 2019

Download(s)

2
checked on Jun 15, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.