Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36216
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Vadyba / Management
Author(s): Kiniulis, Laimonas
Title: Naujo produkto įvedimas į Lietuvos rinką (sudedamojo kartoninio namelio „Tuk Tuk“ pavyzdžiu)
Other Title: Introducing the new product to the Lithuanian market (in an example of „Tuk Tuk“ cardboard house")
Extent: 70 p.
Date: 22-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedra
Keywords: Kartoninis namelis;Lietuvos rinka;Vaikai;Cardboard house;Lithuanian market;Children
Abstract: Šiais laikais, kai rinkoje yra tiek daug pasirinkimo, ypač sunku sudominti pirkėją nauju produktu. Todėl itin svarbu išanalizuoti rinką ir kuo tiksliau pasirinkti marketingo ir pardavimų priemones sudominti pirkėją. Konkurencija vis stiprėja, klientų lūkesčiai ir mastymas keičiasi. Ir tai vis nauji iššūkiai produktui ir ypač naujam rinkoje. Todėl būtini marketingo ir pardavimų sprendimai įvedimui į rinką produkto, kurie „rastų kelią“, kad jis pasiektų savo tikslinę rinką. Kalbant apie naująjį produktą – sudedamąjį, kartoninį namelį „Tuk Tuk“ vaikams – būtina išanalizuoti ar jis gali sėkmingai konkuruoti su kitais konkurentų analogiškais žaislais: ar jis ras savo vartotoją, kurio norus ir poreikius galėtų patenkinti geriau nei konkurentų ir tuo pačiu taptų paklausiu žaislu. Todėl, gaminant ir įvedant į rinką naują produktą – sudedamąjį kartoninį namelį „Tuk Tuk“ būtina galimybių Lietuvos rinkoje analizė, tikslinio segmento analizė. Sukūrimas joje savo produkto pozicijos, garantuotų konkurencinį pranašumą ir taptų labiau įsimintina ir patrauklia pirkėjui. Darbo tikslas – atlikus naujo produkto įvedimo į rinką teorinę analizę, sudedamojo kartoninio namelio „Tuk Tuk“ rinkos analizę, pateikti pasiūlymus ir finansinius pagrindimus naujo produkto įvedimui į Lietuvos rinką. Darbą sudaro trys pagrindines dalis. Teorinėje dalyje išanalizuota naujo produkto įvedimo į rinką teorija. Analitinė darbo dalis skirta naujo produkto sudedamojo kartoninio namelio „Tuk Tuk“ rinkos analizei. Projektinė dalis skirta naujo produkto, sudedamojo kartoninio namelio „Tuk Tuk“, įvedimo į rinką pasiūlymams.
In these times, when in the market there are many choices, it is difficult to get interest any buyer with new product. Therefore it is very important to make analysis of the market and accurately to choose marketing and sales ways to get interest to customers. Competition is getting stronger, customer expectations and thinking are changing. And this is a new challenge for the product, especially for the new market. Therefore marketing and sales decisions are needed to introduct a new product to the product market, that "finds a way" to reach its target market. As for the new product the „Tuk Tuk“ carton house for children it's necessary to analyze whether it can successfully compete with other competitors: will it finds its own customer, whose needs and wants would be better satisfaied than competitors and at the same time would create demand for s a toy. Therefore in the production and introduction of a new product – composite carton house „Tuk Tuk“ an analysis for opportunities is necessary in the Lithuanian market and for the target segment. Creating a product position in it guaranteeing a competitive edge and become more memorable and attractive to the buyer. The aim of this work – to carry out a theoretical analysis of the introduction of a new product into the market, compiled a market analysis of the ,,Tuk Tuk” carton house and put forward proposals for its introduction into the Lithuanian market. The work consists three main parts. The theoretical part analyzes the theory of the introduction of a new product into the market. The analytical part of the work is devoted to the analysis of the market of the new product carton house „Tuk Tuk“. The project part is devoted to the proposals to the market introduction of the new product carton house „Tuk Tuk“.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36216
Appears in Collections:2018 m.

Files in This Item:
laimonas_kiniulis_md.pdf1.07 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Sudedamasis kartoninis namelis "Tuk Tuk"

Show full item record

Page view(s)

26
checked on Jun 15, 2019

Download(s)

12
checked on Jun 15, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.