Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36185
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Filologija / Phylology
Author(s): Zaksaitė, Kristina
Title: Svetimos erdvės vaizdavimas naujausiuose svetur rašytuose romanuose (Gabija Grušaitė, Vaiva Rykštaitė, Jurga Žąsinaitė, Lina Ever)
Other Title: The image of foreign space in the most recent novels written abroad by migrants (Gabija Grušaitė, Vaiva Rykštaitė, Jurga Žąsinaitė, Lina Ever)
Extent: 70 p.
Date: 21-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Lituanistikos katedra
Keywords: Migrantai;Novelės;Erdvė;Užsienis;Vaizdas;Migrants;Novels;Space;Foreign country;Image
Abstract: Baigiamajame magistro darbe analizuoti naujausi lietuvių moterų migrančių romanai: Gabijos Grušaitės Stasys Šaltoka: vieneri metai (2017), Vaivos Rykštaitės Kostiumų drama (2013), Trisdešimt (2017), Jurgos Žąsinaitės Azuritijos kardinolai (2017) ir Linos Ever Neišryškinta juostelė (2018). Tekstų pasirinkimą lėmė tai, jog visų minėtų autorių kūriniuose atsiskleidžia neįprastų, skirtingų erdvių vaizdiniai bei namų ir svetimo pasaulio priešpriešos. Analizuojant pasirinktus romanus norėta akcentuoti individualias autorių rašymo strategijas, tekstų įvairovę. Darbo tema nauja ir aktuali, nes kūriniuose naudojantis literatūros topografijos prieigomis yra tiriami svetimos erdvės, personažų santykio su sava-svetima vieta, per tai ryškėjantys tautinės tapatybės aspektai. Šioje analizėje siekta neapsiriboti tik lokaliomis, aiškiai apibrėžtomis erdvėmis, į skirtingas vietoves žvelgta iš įvairesnių perspektyvų. Į miesto pokyčius bei sampratą įsigilinti padėjo filosofo Leonido Donskio, lietuvių literatūros tyrinėtojų Imeldos Vedrickaitės, Vigmanto Butkaus, Dalios Cidzikaitės ir užsienio literatūros teoretikų Franco Moretti, Barboros Piati, Janinos Abramowskos įžvalgos. Pastebėta, kad pasirinktuose tekstuose išryškėja ypatingas santykis su miestu bei vieta. Rašytojos G. Grušaitės ir V. Rykštaitės kūryboje centrine ašimi tampa konkrečių miestų, megapolių Niujorko, Honkongo, Londono aprašymai, L. Ever romane braižomas tikslus savos erdvės – daugiakultūrio Vilniaus žemėlapis, akcentuotos epizodinės buvimo svetur patirtys, – salos Kretos vaizdiniai. G. Grušaitės aprašomos vietos turi tikslius adresus, gatvių ir skverų pavadinimus, tuo tarpu V. Rykštaitės romane Kostiumų dramoje dalis veiksmo vyksta nelegaliose skvotų būstinėse, personažų sąmonėje susiliejusiose iliuzinio ir realaus pasaulio erdvėse. Netikėčiausia ir įdomiausia yra J. Žąsinaitės romane kuriama erdvė, kada realią miesto vietą keičia fantasmagorinė, simbolinė svetima erdvė, pseudošalis Azuritija. Atlikta analizė parodo, kad naujausiuose migrantų romanuose personažus sieja nuolatinė įtampa, blaškymasis po svetimą pasaulį, siekis atrasti savo vietą, bevietiškumo jausenos. Pritaikius literatūros topografijos, postkolonializmo prieigas buvo atskleista, jog vienu iš svarbiausių aspektų tampa komplikuotas savos ir svetimos erdvės santykis. Romanuose pateiktas detalus skirtingų miestų kartografinis žemėlapis akcentavo vis kitas pasaulio vietas, kuriose laikinai sustoja romanų personažai, nestabilumo pojūtį, leido pastebėti nepalankų (gal kiek neigiamą) vietinių požiūrį į svetimą atvykėlį. Prieduose pateikti interviu su autorėmis tik dar labiau papildė ir išryškino šiuos aspektus.
The present thesis analyzes the most recent novels by female Lithuanian migrants including Stasys Šaltoka: One Year (2017) by Gabija Grušaitė, Costume Drama (2013) by Vaiva Rykštaitė, Thirty (2017), Azuritija Cardinals (2017) by Jurga Žąsinaitė and Unfinished Camera Strip by Lina Ever. The choice of texts was determined by the fact that the unusual images of different spaces and the opposition between home and foreign world unfold in the literary works by all the authors mentioned above. The emphasis has been put on their individual writing strategies and a variety of texts. The topic of the present thesis is new and relevant since, using literary topography, the aspects of foreign space as well as the relationship of characters with their home and foreign spaces are being investigated. In this way, the national identity of the characters is more noticeable. The aim of the present investigation has been not only to be limited to the familiar spaces, but also from a wider range of perspectives to distinct locations. The insights by the philosopher Leonidas Donskis, Lithuanian literature researchers Imelda Vedrickaitė, Vigmantas Butkus, Dalia Cidzikaitė and foreign literature theorists Franco Moretti, Barbora Piati, Janina Abramowska contributed to the better understanding of city changes and concepts. It has been noticed that the texts under investigation reveal the special relationship with a place. The descriptions of specific cities including such megacities as New York, Hong Kong or London have become the center of attention in G. Grušaitė and V. Rykštaitė literary works. The writer L. Ever has romantically shown more specific places including a multicultural map of Vilnius or the images of Crete Island, thus the writer emphasizes episodic moments of being abroad. The places described by G. Grušaitė have precise addresses, names of streets and squares, while a part of the action in the novel Costume Drama by V. Ryštaitė takes place in illegal squat headquarters as well as in the spaces of illusory and real worlds of the characters. The most surprising and interesting in the space created by J. Žąsinaitė when the real city is replaced by a phantasmagoric symbolic foreign space, i. e. a fake country Azurrita. The analysis has revealed that most of recent migrant novels show that all the characters are connected by the constant tension, wandering around the foreign world, striving to discover their own place and feeling homeless. The usage of literary topographies and postcolonialism has revealed that one of the most important aspects in the novels under analysis is a complicated relationship between one's own and foreign spaces. The detailed maps of different cities highlight distinct world places in which the characters temporarily stop and feel instable. This leads to better understanding that local people’s attitude towards strangers is slightly negative. Interviews with the authors provided in appendices even more emphasize it.  
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36185
Appears in Collections:2018 m. (HMF mag.)

Files in This Item:
kristina_zaksaite_md.pdf.940.14 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

82
checked on Oct 14, 2019

Download(s)

8
checked on Oct 14, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.