Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36149
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorVytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Viešojo administravimo katedralt_LT
dc.contributor.advisorPivoras, Saulius-
dc.contributor.authorBurokaitė, Vaida-
dc.date.accessioned2018-05-10T19:46:13Z-
dc.date.available2018-05-10T19:46:13Z-
dc.date.issued2018-05-22-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/36149-
dc.description.abstractViešojo sektoriaus darbuotojų profesinė kompetencija yra vienas svarbiausių patikimo ir efektyvaus valstybės valdymo garantų. Nuo viešųjų struktūrų ir viešojo sektoriaus darbuotojų profesionalumo, gebėjimo planuoti, formuoti ir įgyvendinti sprendimus priklauso visuomenės poreikių tenkinimas. Aukšto lygio profesionalų poreikį viešajame sektoriuje lemia ir nauji iššūkiai Europos Sąjungos visuomenei, kylantys globalizacijos ir politinės, socialinės, ekonominės raidos, kultūros, mokslo ir technologijų aplinkoje ir išreiškiantys daugialypius organizacinius pokyčius visuomenės gyvenime, didėjanti žinių ekonomikos svarba, bei poreikis naudotis informacijos srautais, naujausiomis technologijomis, mokėti prisitaikyti prie kintančių globalių, bei lokalių veiksnių. Darbo problema -kokia yra profesionalumo viešajame sektoriuje koncepcija, kokiomis priemonėmis galima įvertinti viešojo sektoriaus darbuotojų profesionalumą, ar jaunųjų profesionalų valdymas Lietuvos viešajame sektoriuje yra efektyvus, ar pasitelkiamos veiksmingos pritraukimo ir motyvavimo priemonės siekiant, kad jaunieji profesionalai aktyviai prisidėtų prie viešojo sektoriaus tobulinimo ir liktų jame dirbti. Darbo tikslas – išanalizuoti viešojo sektoriaus tobulinimą pritraukiant jaunuosius profesionalus. Darbo uždaviniai: išanalizuoti teorinius profesionalumo, profesijos ir profesinės kompetencijos aspektus; išnagrinėti jaunųjų profesionalų pritraukimo į viešąjį sektorių iniciatyvas Lietuvoje; ištirti jaunųjų profesionalų, dalyvavusių programoje ,,Kurk Lietuvoje“, indėlį tobulinant Lietuvos viešąjį sektorių; įvertinti jaunųjų profesionalų, programos ,,Kurk Lietuvoje“ dalyvių vaidmenį tobulinant Lietuvos viešąjį sektorių; išskirti jaunųjų profesionalų pritraukimo į viešąjį sektorių problemas.lt_LT
dc.description.abstractThe professional competence of public sector employees is one of the most important guarantees of reliable and efficient state governance. The ability of public sector employees to satisfy the needs of society depends on their professionalism, ability to plan, formulate and implement solutions. The demand for highly qualified professionals in the public sector is determined by new challenges to the public of the Europe Union. Such challenges arise from the global, political and social, economic development, cultural and scientific environment which are associated with significant organisational changes in society, increasing the importance of knowledge about the economy, and the need to use sources of information, innovative technologies, and the ability to adapt to changing global and local factors. The problem of work is the concept of professionalism in the public sector, what measures can be used to assess the professionalism of public sector employees, whether the management of young professionals in the Lithuanian public sector is effective, or whether effective means of attracting and motivating are used to ensure that young professionals actively contribute to the development of the public sector and remain in it work. The aim of the work is to analyze the improvement of the public sector by attracting young professionals. Tasks of the work: to analyze the theoretical aspects of professionalism, profession and professional competence; to discuss the attraction of young professionals to public sector initiatives in Lithuania; to investigate the contribution of young professionals involved in the program "Kurk Lietuvoje" in improving the public sector in Lithuania; evaluate the role of young professionals, participants in the program "Kurk Lietuvoje" in improving the public sector in Lithuania; to highlight the problems of attracting young professionals to the public sector.en_US
dc.format.extent108 p.-
dc.language.isolten_US
dc.rightsPrieinamas tik Universiteto intranete / University Intranet only (2023-06-20)-
dc.subjectPritraukimaslt_LT
dc.subjectJaunieji profesionalailt_LT
dc.subjectViešasis sektoriuslt_LT
dc.subjectTobulinimaslt_LT
dc.subjectAttractionen_US
dc.subjectYoung professionalsen_US
dc.subjectPublic sectoren_US
dc.subjectImprovementen_US
dc.subject.otherPolitikos mokslai / Political sciences (S002)-
dc.titleLietuvos viešojo sektoriaus tobulinimas pritraukiant jaunuosius profesionaluslt_LT
dc.title.alternativeImprovement of the public sector by attracting young professionals in Lithuaniaen_US
dc.typemaster thesis-
item.grantfulltextrestricted-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptViešojo administravimo katedra-
Appears in Collections:2018 m. (PMDF mag.)
Files in This Item:
vaida_burokaite_md.pdf1.65 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

magistro darbas

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

184
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

52
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.