Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36140
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Matematika / Mathematics
Author(s): Mikašauskaitė, Simona
Title: Mokymosi kreivių modelis pagrįstas autonominių diferencialinių lygčių sistemos sprendinio dedamąja
Other Title: Model of learning curves based on the solution of system of autonomous differential equations
Extent: 29 p.
Date: 21-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Informatikos fakultetas. Matematikos ir statistikos katedra
Keywords: Mokymosi kreivė;Modelis;Aproksimacija;Autonominė sistema;Sprendinys;Learning curve;Model;Approximation;Autonomous system;Solution
Abstract: The estimation of parameters in production is one of the most important tasks, because it allows for manufacturers to plan the production more responsibly. Learning curves are used to solve this problem. The learning can be described mathematically by a certain function, eg.: by a learning curve. The aim this research is to perform the learning curves literature analysis, to present the theory of them and to propose a new model of the learning curves based on the solution of linear homogeneous autonomous system. This research reviews the history of learning curves, their applications and there are also presented two models of the learning curves by using linear differential equations. The proposed new curve model is based on the approximation of learning curves using the solution of a system of autonomous differential equations. Solutions are illustrated graphically with different initial conditions. A specific example of production is also provided.
Parametrų vertinimas gamyboje yra vienas iš svarbiausių uždavinių, nes leidžia gamintojams atsakingiau planuoti gamybą. Šiam uždaviniui spręsti yra naudojamos mokymosi kreivės. Mokymasis matematiškai gali būti aprašomas tam tikra funkcija, pvz.: mokymosi kreive. Šio darbo tikslas atlikti mokymosi kreivių literatūros analizę, pateikti mokymosi kreivių teoriją ir pasiūlyti naują mokymosi kreivių modelį pagrįstą tiesinės homogeninės autonominės sistemos sprendiniu. Šiame darbe apžvelgiama mokymosi kreivių istorija, taikymai bei pateikiami du mokymosi kreivių modeliai, naudojant tiesines diferencialines lygtis. Pasiūlytas naujas mokymosi kreivių modelis yra pagrįstas, mokymosi kreivių aproksimavimu panaudojant autonominių diferencialinių lygčių sistemos sprendinį. Grafiškai atvaizduoti sprendiniai esant skirtingoms pradinėms sąlygoms. Taip pat yra pateiktas konkretus pavyzdys iš gamybos.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36140
Appears in Collections:2018 m. (IF mag.)

Files in This Item:
simona_mikašauskaitė_md.pdf660.55 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

68
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.