Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36137
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information
Author(s): Žostautaitė, Austėja
Title: Medijos išmaniojoje postmodernybėje: pasekmės žmogui
Other Title: Media in smart postmodernity: consequences for human
Extent: 87 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Viešosios komunikacijos katedra
Keywords: Medijų raštingumas;Postmodernybė;Socialinės pasekmės;Medijos;Išmanus;Media literacy;Postmodernity;Social consequences;Media;Smart
Abstract: Šiame kūrybiniame baigiamąjame darbe nagrinėjama išmaniųjų komunikacijos technologijų vartojimo sukeltos socialinės pasekmės žmogui (vartotojui). Atsižvelgiama į socialinių pasekmių kilmę, analizuojami reiškinių, sukėlusių jas, veikimo principai. Bandoma į problemą pažvelgti tarpdiscipliniškai nagrinėjant ir analizuojant su tema susijusius: Marshalo McLuhano veiklą ir darbus, Martino Heideggerio įžvalgas ir samprotavimus, Jeano Bauldrillardo teorijas ir konceptus, Leonido Donskio ir Zigmundo Baumano idėjas bei pastebėjimus. Viena iš svarbiausių išvadų – medijų raštingumo reikiamybė, nes daug dėmesio darbe skiriama žmogaus samoningumui, savikontrolei ir pasąmonės veikimui. Taip pat, atsižvelgiant į šiandieninio informacijos (medijų) vartotojo elgsenos tendencijas sukurtas kūrybinis produktas – edukacinis komiksas. Tai forma (tarpininkas) pateikti informaciją žmogui lengvai suprantamu ir priimtinu (estetiškai patraulkių) būdu. Dėl tos pačios priežasties visas rašto darbas turi savitą dizainą – vizualizaciją..
In this creative master thesis analyzing social consequences for human caused by communications technology consume. Focus on origin of social consequences and phenomenon principles of operation wicth caused social consequences. When analyzing and examing: Marshall McLuhan activities and work, Martin Heidegger insigts and reasoning, Jean Baudrillard theories and concepts, Leonidas Donskis and Zigmund Bauman ideas and observations, trying to look at the thesis problem from interdisciplinary perspective. One of the most important inference is needfull for media literacy, because a lot of attention in this thesis is allocated to human consciousness, self-control, subconsciousness. Besides, witch respect to todays information (media) consumer tendencies of behaviour made up a creative product – educational comic book. This the form (medium) to give information for human in easy understanding and acceptable way. For the same reason all this master thesis has a unique design – visualization.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36137
Appears in Collections:2018 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

54
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

44
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.