Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36087
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences
Author(s): Juzėnaitė, Kotryna
Title: Dynamics of the expressions of anti-Americanism in the UK after 2013
Other Title: Pokyčiai anti-amerikonizmo raiškoje Jungtinėje Karalystėje po 2013
Extent: 78 p.
Date: 21-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Politologijos katedra
Keywords: Anti-Americanism;United Kingdom;President of the US;Anti-amerikonizmas;Jungtinė Karalystė;JAV prezidentas
Abstract: The final master thesis seeks to analyse the dynamics of anti-Americanism in the United Kingdom since 2013. Although anti-Americanism is an old concept, the studies become relevant in the end of the twentieth century when the Soviet Union collapsed and the United States become the major superpower. It has been noticed that there is a lack of analysis on how constantly changing factors are impacting the dynamics of anti-Americanism. Therefore, the research is focusing on the dynamics of anti-Americanism in the UK which are caused by fast changing factors of anti-Americanism expressions, such as the presidential administration changes in the USA. The UK-USA special relationship, which has been developing since the establishment of the USA, constructed the constant level of anti-Americanism in the UK, however, there are changes in the dynamics of anti-Americanism which may be caused by changing factors, such as a change of the president of the USA. This thesis is done by using a comparison method where two periods of time are compared: the second term of the president Obama (2013 -2017) and term of the president Trump (2017-2018). The thesis employs the constructivism theory which allows to include anti-Americanism, understood as a social factor, into the research. First, the thesis analyses the concept of anti-Americanism to develop a framework for the analysis. Second, the thesis is defining the constant level of anti -Americanism in the UK and later analyses the dynamics in five domains where anti-Americanism can be expressed: public opinion, public discourse, behaviour of the government, tourism and trade. The main findings of the thesis are that the change of the 2017 presidential administration of the USA have impact in four out of five domains analysed. The public opinion and tourism showed a negative impact, the public discourse about the president of the USA has been altered, and foreign policies of the UK, which reflect the behaviour of the government, have changed. However, the analysis of the trade domain is limited due to two reasons: it can be influenced by a number of unrelated factors and the analysed period is too short to show variations. The significance of the findings is that the change of the presidential administration has no effect on anti-Americanism in the direction of “what America is” because it is defined by the long-term relationship, therefore, the general anti-Americanism is not changing. However, the anti-Americanism in the direction of “what America does” is affected and may have an influence on the relations between a country and the USA.
Baigiamasis magistro darbas siekia ištirti pokyčius anti-amerikonizmo raiškoje Jungtinėje Karalystėje po 2013 metų. Nors anti-amerikonizmo sąvoka yra sena, jos tyrimas tapo aktualus tik dvidešimto amžiaus pabaigoje, žlugus Sovietų Sąjungai ir JAV tapus supervalstybe. Buvo pastebėtas trūkumas tyrimų, kurie analizavo nuolat kintančių veiksnių įtaką anti-amerikonizmui. Todėl šis tyrimas fokusuojasi į anti-amerikonizmo pokyčius Jungtinėje Karalystėje, kurie yra paveikti greitai besikeičiančių veiksnių, tokių kaip JAV prezidentinės administracijos pasikeitimas. Jungtinės Karalystės ir JAV ypatingi santykiai, vystęsi nuo pat JAV įkūrimo, sukonstravo pastovų anti-amerikonizmo lygį Jungtinėje Karalystėje. Tačiau anti-amerikonizme matomi pokyčiai, kurie yra paveikti besikeičiančių veiksnių tokių, kaip JAV prezidento pasikeitimas. Tyrimas yra atlinktas naudojant palyginimo metodą, lyginant du tarpsnius: antrąją prezidento Obamos kadenciją ir prezidento Trumpo kadenciją. Tyrimas naudoja konstruktyvizmo teoriją, kuri leidžia anti-amerikonizmą, suprantamą, kaip socialinį faktorių, įtraukti į analizę. Visų pirma, tyrimas analizuoja anti-amerikonizmo sąvoką tam, kad sukurtų tyrimo metodologiją. Visų antra, tyrimas apibrėžia nekintantį anti-amerikonizmo lygį Jungtinėje Karalystėje ir galiausiai analizuoja pokyčius penkiose srityse: viešąją nuomonę, viešąjį diskursą, vyriausybės elgseną, turizmą ir prekybos santykius. Pagrindiniai tyrimo rezultatai parodė, kad 2017 metų JAV prezidento administracijos pasikeitimas, turi įtakos keturiose iš penkių tirtų sričių. Viešoji nuomonė ir turizmas patyrė neigiamą įtaką. Viešasis diskursas susijęs su prezidentu pakito. Jungtinės Karalystės užsienio politika, kuri atspindi vyriausybės elgesį, pasikeitė. Tačiau prekybos santykių srities tyrimo rezultatai yra riboti dėl dviejų priežasčių: ji gali būti veikiama nesusijusių veiksnių ir analizuojamas laikotarpis yra per trumpas parodyti pokyčius. Tyrimo įrodymų svarba yra ta, kad prezidentinės administracijos pasikeitimas nedaro įtakos anti-amerikonizmo pokyčiams, kuris yra susijęs su “Kas yra Amerika“, nes šis požiūris yra sukonstruotas ilgalaikių santykių ir neturi poveikio bendram anti-amerikonizmo lygiui. Tačiau anti-amerikonizmas susijęs su “Ką Amerika daro”, yra veikiamas prezidentinės administracijos pasikeitimo ir gali turėti įtakos Jungtinės Karalystės ir Jungtinių Valstijų santykiams.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36087
Appears in Collections:2018 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
kotryna_juzenaite_md.pdf1.21 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

44
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.