Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36083
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Bartkutė-Vyšniauskienė, Viktorija
Supervisor: Šinkariova, Liuda
Title: Gydytojų subjektyviai suvokiamo psichologinio atsparumo pokyčio karjeros eigoje sąsajos su patiriamais stresoriais darbe ir profesiniu perdegimu
Other Title: Connection between subjectively perceived changes of doctors’ psychological resilience, during career progression, their work stressors and professional burnout
Extent: 64 p.
Date: 21-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Psichologijos katedra
Keywords: Psichologinis atsparumas;Darbiniai stresoriai;Profesinis perdegimas;Psychological resilience;Work stressors;Professional burnout
Abstract: Tyrimo tikslas - įvertinti gydytojų subjektyviai suvokiamo psichologinio atsparumo pokyčio karjeros eigoje sąsajas su patiriamais stresoriais darbe ir profesiniu perdegimu. Tyrime dalyvavo 200 tiriamieji, dirbantys Lietuvos Sveikatos Mokslų Universiteto Kauno klinikų Kardiologijos, Neurologijos, Onkologijos-Hematologijos klinikų gydytojai ir „Vidaus ligų diagnostikos ir gydymo moduliai“ konferencijoje, vykusioje 2018 vasario 9d., Kauno Park Inn by Radisson viešbučio konferencijų centre, metu dalyvave gydytojai. Tiriamųjų darbiniui stresui vertinti buvo naudotas HPSI sveikatos profesijų streso aprašas (angl. Health Professions Stress Inventory, HPSI, Wolfgang, A.P., 1988). Profesinima perdegimui įvertinti Kopenhagos Profesinio perdegimo skalė (Copenhagen Burnout Inventory – CBI, Borritz, Kristensen, 2004). Subjektyviai suvokiamo psichologinio atsparumo pokyčiui įvertinti naudota Netiesioginio atsparumo skalė (angl. Vicarious Resilience Scale, VRS, 2017). Tyrimo rezultatai parodė, kad subjektyviai suvokiamo psichologinio atsparumo pokytis siejasi su didesniu patiriamų darbinių stresorių lygiu. Rezultatai taip pat atskleidė, kad subjektyviai suvokiamo psichologinio atsparumo pokytis didėja moterims, didėjant darbo stažui, o mažėja, didėjant su pacientais susijusiam profesiniam perdegimui. Išsiaiškinta, kad kuo gydytojų patiriamų darbinių stresorių lygis didesnis, tuo didesnis jų profesinio perdegimo lygis. Tačiau gydytojų subjektyviai suvokiamo psichologinio atsparumo pokytis nėra šios sąveikos (darbinių strsorių ir profesinio perdegimo) moderatorius. Gydytojų subjektyviai suvokiamo psichologinio atsparumo pokytis, jų patiriami darbiniai stresoriai ir patiriamas profesinis perdegimas yra susiję, tačiau atsparumo pokytis nėra šios sąveikos moderatorius.
The aim of this research is to evaluate connection between subjectively perceived changes of doctors’ psychological resilience, during career progression, their work stressors and professional burnout. The study involved 200 respondents, who are working in the departments of cardiology, neurology, oncology-hematology in The Hospital of Lithuanian University of Health Sciences (LSMU) Kaunas Clinics, as well as doctors, who participated in the conference “Internal diseases diagnostic and treatment modules” (dated 9th of February, 2018), which took place in Kaunas Park Inn by Radisson hotel’s conference center. To evaluate the work stress of the respondents, Health Professions Stress Inventory (HPSI, Wolfgang, A.P., 1988) was used. To evaluate the profesionall burnout of the respondents Copenhagen Burnout Inventory (CBI, Borritz, Kristensen, 2004) was used. In order to evaluate subjectively perceived change of psychological resistance, Vicarious Resilience Scale (VRS, 2017) was used. The results of this research showed, that subjectively perceived change of psychological resistance is associated with higher level of experienced work stressors. The results also revealed that subjectively perceived change of psychological resilience is increasing for woman, also while work experience grows, and is decreasing while the professional burnout, which is associated with the patients, is increasing. It was clarified, that doctors’ level of professional burnout is higher when their level of work stressors is also higher. However, the subjectively perceived change of psychological resilience of doctors is not a moderator for the aforementioned interaction (between work stressors and professional burnout). Doctors’ subjectively perceived change of psychological resilience, their work stressors and experienced professional burnout are related, however, change of resilience is not the moderator for this interaction.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36083
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

268
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

464
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.